Tom Eichele

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Eichele

Inge Petter Kleggetveit, Sissel Løseth, Kristin Ørstavik, Tom Eichele
28.05.2018
Vi takker Holmberg og medarbeidere for en interessant presentasjon av en kritisk syk pasient med botulisme ( 1 ). Dette er en potensielt livstruende nevromuskulær sykdom hvor det er viktig å komme i...
Tom Eichele
16.10.2017
Eskild Colding-Jørgensen, Troels Wesenberg Kjærred. Klinisk neurofysiologi 240 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 325 ISBN 978-87-628-1669-5 Klinisk nevrofysiologi er en av de minste...
Tom Eichele
15.10.2013
I Tidsskriftet nr. 15/2013 sto en medisinsk nytt-artikkel om «power failure». Problemet med at lav statistisk styrke gir mindre sannsynlighet for at signifikante funn representerer en sann effekt,...