Turnus og Æneas

Are Brean Om forfatteren

Turnustjeneste for leger ble innført i 1953. Formålet var å bygge bro mellom et overveiende teoretisk studium og den praktiske, kliniske hverdagen som lege. Etter 63 år er det slutt. De aller siste turnuslegene avslutter sin tjeneste i disse dager. Leger i spesialisering del 1 (LIS1) er det nye, men kanskje ikke så velklingende, navnet på det som inntil nå har vært turnustjeneste.

For leger i spesialisering del 1 gjelder, som før, krav om ett år på sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. Deretter går spesialistkandidatene enten til del 2 (LIS2) eller direkte til del 3 (LIS3), avhengig av spesialitet. Selv om nyordningen ønskes velkommen av de fleste, er det fortsatt bekymring knyttet til den. Blant annet blir minste utdanningstid forkortet, og det er usikkerhet rundt kurs- og prosedyrekrav og hvordan læringsmålene skal innfris.

Turnus var i romersk mytologi konge over rutulerne. Han var en seiersrik kriger inntil han ble drept i kamp med Æneas – som gudene senere gjorde udødelig. Det gjenstår å se om den nye ordningen varer lenger enn turnusordningen har gjort. Men udødelig blir den neppe.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler