Det haster

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Høsten 2017 har gitt verden flere dystre værrekorder. En tredel av Bangladesh har stått under vann i den verste flommen på hundre år. Hongkong og Macao har hatt den kraftigste tyfonen på 50 år. Og Houston har hatt sin tredje «500-årsflom» på tre år. Hundretusener er drevet på flukt, dødstallene stiger fortsatt og matmangel og epidemier truer mange steder. 
Helsekonsekvensene av klimakrisen begynner å bli påtagelige.

Foreløpig er det meste på trygg avstand fra våre kyster. Nå foreligger det imidlertid en stor, EU-finansiert studie av klimaendringenes konsekvenser for befolkningen i Europa (Forzieri G, Cescatti A, Silva FB et al. Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population: a data-driven prognostic study. Lancet Planetary Health 2017; 1: e200 – 8). Den predikerer at innen år 2100 vil værrelaterte katastrofer årlig ramme to tredeler av Europas befolkning og føre til 152 000 årlige dødsfall. Fortsatt kan vi ta grep for å påvirke klimakrisens konsekvenser. Men det haster.

Anbefalte artikler