Er angiotensin II effektivt ved vasodilatorisk sjokk?

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Angiotensin II-infusjoner økte blodtrykket hos pasienter med septisk sjokk i en ny studie.

Illustrasjon: Science Photo Library

Pasienter med vasodilatorisk sjokk som ikke responderer på blodtrykksøkende behandling, har dårlig prognose. Kan infusjon med angiotensin II ha en positiv effekt? I en internasjonal multisenterstudie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, ble 344 pasienter med vasodilatorisk sjokk, de fleste med sepsis, behandlet med intravenøse infusjoner med høye doser noradrenalin eller andre vasopressorer (1). I tillegg ble de randomisert til å motta infusjoner med angiotensin II eller placebo.

Det primære endepunktet – blodtrykksstigning av en gitt størrelse etter tre timer uten økning av vasopressordosen – ble nådd hos flere i angiotensin II-gruppen enn i placebogruppen (69,9 % versus 23,4 %; p < 0,001). Alvorlige bivirkninger oppsto omtrent like hyppig i begge grupper, hos henholdsvis 60,7 % og 67,1 %.

- Denne studien viser at angiotensin II er effektivt for å heve blodtrykket hos pasienter i sirkulatorisk sjokk, sier Jon Henrik Laake, som er overlege i anestesi ved intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus. – Resultatene bør likevel tolkes med forsiktighet. Studien var ikke dimensjonert for å undersøke effekten av angiotensin II på overlevelse eller andre pasientrelevante endepunkter. Angiotensin II ble heller ikke sammenlignet direkte med andre medikamenter. Man kan derfor ikke si noe om hvorvidt angiotensin II-behandling er bedre enn andre tiltak, sier han.

- Artikkelen gir skuffende få opplysninger om hvordan hemodynamikken ble påvirket av behandlingen. Det er tidligere vist at angiotensin II kan øke lungekarmotstanden, og det hadde derfor vært interessant å få informasjon om for eksempel hjerteminuttvolum og lungearterietrykk etter behandling. Pasienter med «kaldt sjokk» og nedsatt hjertepumpefunksjon var ekskludert fra studien. Dette er en spesielt utsatt pasientgruppe som responderer negativt på vasopressorbehandling. Det er derfor for tidlig å si om det er trygt å anvende angiotensin II ved septisk sjokk, sier Laake.

Anbefalte artikler