Kari Tveito

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Tveito

Kari Tveito
17.04.2020
Mange leger vet ikke at BRCA2 -mutasjoner øker risikoen for pankreaskreft. Det gjorde ikke Cecilie Wium heller. Foto: Niklas Lello Fortsatt husker jeg bokomslaget. Den gule bakgrunnen, en oransje sol...
Kari Tveito
24.03.2020
Severe coronavirus disease is associated with hyperinflammation. Photo: Einar Nilsen The Lancet recently published an article by Puja Mehta and colleagues, which discusses whether secondary...
Kari Tveito
23.03.2020
Alvorlig koronavirussykdom er assosiert med hyperinflammasjon. Foto: Einar Nilsen Nylig publiserte The Lancet en artikkel av Puja Mehta og medarbeidere hvor det diskuteres om sekundær hemofagocytisk...
Kari Tveito
17.03.2020
Sangen fra Italia har nådd Norge. Foto: Einar Nilsen Norge befinner seg i en unntakstilstand. Skoler og barnehager er stengt. Alle som ikke av samfunnsmessige grunner er nødt til å gå på jobb, er...
Kari Tveito
11.03.2020
Mens våre italienske kollegaer står midt i en nasjonal helsekrise, tar de seg tid til å gi gode råd til helsepersonell i andre land. Dem bør vi følge. Foto: Einar Nilsen Søndag 8. mars bestemte...
Kari Tveito
19.12.2019
«Gi barna ti prosent mer håp enn dere har selv», sier legen til Maria og ektemannen. «Men jeg har ikke blitt gitt noe håp», svarer Maria fortvilet. Foto: Einar Nilsen Hva gjør man når livet plutselig...
Kari Tveito
21.10.2019
Disabled people have a right to shape their own lives. They don’t get the opportunity to do that in Norway. Photo: Einar Nilsen It was a normal day at work. Researcher Bergljot Gjelsvik was...
Kari Tveito
21.10.2019
Mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til selv å forme sine liv. Det får de ikke i Norge. Foto: Einar Nilsen Det var en vanlig dag på jobben. Forsker Bergljot Gjelsvik var på vei til et møte på...
Kari Tveito
25.02.2019
What is the association between a free dinner and deaths from overdose? Photo: Einar Nilsen In 1996, Purdue Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in the United States, launched a new...
Kari Tveito
25.02.2019
Hva er sammenhengen mellom gratis middag og overdosedødsfall? Foto: Einar Nilsen I 1996 lanserte Purdue Pharma, et av de ledende legemiddelfirmaene i USA, en ny form for oksykodon –...
Kari Tveito
19.03.2018
Even Reinertsen sto støtt da det stormet som verst på Gjøvik sykehus. Men to år senere ville ikke bena bære ham lenger. Foto: Kristine Lindebø «Den hvite by ved Mjøsa» bader i blålige lystoner denne...
Kari Tveito
06.02.2018
This year’s influenza has thrown the UK into its worst hospital crisis in decades. Photo: Einar Nilsen Influenza is raging in Europe – this winter as in previous ones. The outbreak here in...
Kari Tveito
05.02.2018
Årets influensa har kastet Storbritannia ut i den verste sykehuskrisen på flere tiår. Foto: Einar Nilsen Influensaen herjer i Europa – i vinter som i foregående vintre. Utbruddet her hjemme ser ut...
Kari Tveito
16.10.2017
Behandling med tocilizumab og prednisolon ved kjempecellearteritt gir færre residiv enn kun prednisolonbehandling. Dette viser en ny studie. Kjempecellearteritt, mikrobilde av en del av et berørt kar...
Kari Tveito
18.09.2017
Angiotensin II-infusjoner økte blodtrykket hos pasienter med septisk sjokk i en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library Pasienter med vasodilatorisk sjokk som ikke responderer på...
Kari Tveito
04.09.2017
Melkesyre fra muskelarbeid øker vekstfaktormengde og kapillærtetthet i hjernen. Det viser en norsk musestudie. Linda Hildegard Bergersen, Krister A. Andersson og Cecilie Morland. Foto: Universitetet...
Kari Tveito
18.08.2017
For å lykkes med livsstilsendringer trenger man veiledning og hjelp til å sette seg et mål og å registrere egen atferd. Dette viser en ny norsk studie. Fra venstre Eivind Meland, Gro Beate Samdal,...
Kari Tveito
09.08.2017
Insidensen av diabetes blant barn og unge i USA øker. Dette viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Diabetes er et stort folkehelseproblem, og mye tyder på at forekomsten av både...
Kari Tveito
06.06.2017
En ny vaksine mot rotavirus er trygg og effektiv. Det viser en studie fra Afrika. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Om lag 40 % av alle dødsfall blant små barn, som følge av diaré på...
Kari Tveito
26.06.2017
Troponin T og troponin I er like gode markører for skade på koronarkar, mens pro-BNP er best egnet til å si noe om langtidsprognosen etter akutt koronarsyndrom. Dette viser en ny norsk studie. Jørgen...