Lill Trine Nyfløt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lill Trine Nyfløt

Lill Trine Nyfløt
18.09.2017
Identifikasjon av risikofaktorer kan forebygge alvorlig blødning under fødselen. Foto: Mari Tallaksen Alvorlig postpartumblødning forårsaker 50 – 75 % av all morbiditet i forbindelse med svangerskap...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Obstetric aid in Western countries has undergone major changes in the last decades and the number of women who die in connection with pregnancy has been substantially reduced. The decline in maternal...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Fødselshjelpen i den vestlige del av verden har gjennomgått store endringer i de siste tiår, og antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet er kraftig redusert. Fallet i mødredødsfall etter...