()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Richard I.G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg et al.

  Textbook of diabetes

  5. utg. 1 086 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 200

  ISBN 978-1-118-91202-7

  Internasjonalt ledende diabeteseksperter har bidratt til at dette oppslagsverket gir en solid oppdatert oversikt over temaet diabetes. Nordiske fagfolk har bidratt til flere kapitler, og det er hyggelig å trekke frem Lars C. Stene og Jaakko Tuomilehtos fremragende kapittel om epidemiologi (type 1-diabetes) som et eksempel på dette.

  Dette er en oppdatert versjon av en tidligere bok med samme tittel. Boken inneholder 71 kapitler organisert i 13 hovedtemaer, og den starter med historiske betraktninger og slutter med fremtidsvisjoner. Undertegnede likte umiddelbart at hvert kapittel begynner med en oppsummering i form av nøkkelpunkter på en farget bakgrunn. Det gjør det mulig å skumme teksten ganske raskt ved kun å lese oppsummeringene. Tabeller og figurer har også samme bakgrunn, noe som gjør boken oversiktlig og lett å lese.

  De fleste hovedtemaene, for eksempel normalfysiologi, patogenese og komplikasjoner, er velskrevne og oppdaterte. Et kapittel om vektkontroll (normalfysiologi) og fedme (patogenese) gir f.eks. solid dokumentasjon for viktigheten av overvekt som årsaksfaktor, og ikke minst vekttap som sentral del i behandlingen av type 2-diabetes.

  Behandlingskapitlene er organisert i to hovedtemaer, ett om generelle behandlingsprinsipper, inkludert pasientopplæring og enkel atferdsterapi, og ett om spesifikke blodsukkersenkende behandlingsprinsipper. Sistnevnte gir en god oversikt over moderne insulinbehandling, tablettbehandling, GLP-1-reseptoragonister, amylinanaloger og behandling av akutte metabolske tilstander. Praktiske råd om varig atferdsendring med hensyn til kost og mosjon er viet god plass, og forfatterne understreker at vektkontroll er dokumentert viktigst i både forebygging og behandling av type 2-diabetes. Da er det overraskende og kritikkverdig at tilleggsbehandling med vektreduserende kirurgi faktisk ikke er omtalt i annet enn patogenesekapitlet om fedme.

  Somatiske og psykososiale komplikasjoner og følgetilstander har fått stor plass. Hovedtemaer som vaskulære (mikro-/makro-) komplikasjoner, infeksjoner, fotproblemer, gastrointestinale manifestasjoner og fettlever, er systematisk behandlet og pedagogisk godt skrevet.

  Dette er først og fremst et oppslagsverk for leger som behandler pasienter med diabetes mellitus (type 1 og 2). Hvis man ser bort fra den manglende omtalen av bariatrisk kirurgi i terapidelen, er dette en omfattende, oppdatert og oversiktlig innføring i fagfeltet. Det finnes også en digital versjon.

  Oppsummert gir jeg boken terningkast 5.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media