Lege, ditt navn er omsorg

Karl Otto Nakken Om forfatteren
Artikkel

I doktorklubben er vi enige om at vi først og fremst har et omsorgsyrke. Et medlem hevdet at noen kolleger kan ha misforstått dette begrepet ettersom de tilsynelatende har større omsorg for egen økonomi eller karriere enn for pasientene.

Karl Otto Nakken. Foto: Privat

Naturligvis skal vi ha omsorg for våre pasienter. Men hvordan skal vi kunne yte god omsorg i en stadig travlere hverdag? Noe av det mest givende ved å være lege går tapt om vi ikke har tid til å bli ordentlig kjent med pasientene – lytte fremfor å snakke og bygge et tillitsforhold. Det kan være vanskelig å få til i løpet av en kjapp konsultasjon.

Min erfaring er at mange av klagesakene i helsevesenet skyldes nettopp at vi ikke har hatt tid til den gode samtalen – preget av gjensidig respekt. Når vi pådrar oss klager, hvor gode er vi egentlig til å ta kritikk? I stedet for å gå i forsvar er det min erfaring at vi ofte hadde tjent på større grad av ydmykhet, og kanskje innrømme at saken kunne vært håndtert bedre. Min erfaring er at de aller fleste pasienter aksepterer en beklagelse – de innser at også vi er feilbarlige.

Men har vi omsorg for hverandre? Et medlem av doktorklubben hevdet at kvinnelige kolleger var langt flinkere til å ta vare på hverandre enn vi menn. Han minnet om at vi nå alle var kommet i en alder der sykdom måtte forventes. Hvis, eller når, en av oss får helsemessige problemer, hvor flinke ville vi da være til å støtte hverandre? Vi forsikret ham at vi naturligvis ville stille opp. Et annet medlem følte at han tross alt måtte minne ham om at vi hadde avgitt et høytidelig løfte: Når en av oss parkerer tøflene for godt, har vi lovt å stille opp i hverandres begravelse. Han lot oss forstå at dette var det ultimate uttrykk for omsorg.

Den siste tiden er det kommet flere populærvitenskapelig bøker med kreative titler. Noen eksempler er: Hjernen er stjernen, Sjarmen med tarmen, Gleden med skjeden og Hormonell harmoni. Inspirert av slike titler kom det på siste møte i doktorklubben frem at enkelte av medlemmene gikk svanger med lignende boktitler: Nye takter med helicobacter, Dikt om gikt, Tatt av vinen, Vitenskap og lidenskap, Kolikk med musikk og Menstruasjonens historie – bind 1 og 2.

Anbefalte artikler