Annonse
Annonse

Karl Otto Nakken

Artikler av Karl Otto Nakken

Karl Otto Nakken
15.11.2018
I doktorklubben hender det vi ser tilbake på legelivene våre. Ble de slik vi hadde forventet? Valgte vi den rette spesialiteten? Fikk vi pløyet våre evners jord, slik Vilhelm Krag skriver om? Foto:...
Karl O. Nakken
12.06.2018
Medlemmene av doktorklubben er blitt pensjonister, helt eller delvis. Omstillingen fra et aktivt og meningsfylt legeliv til pensjonisttilværelsen har vært utfordrende. Foto: Privat. Alle er vi enige...
Karl O. Nakken
19.03.2018
I våre journalnotater og epikriser bør vi tilstrebe et mest mulig konsist og lett forståelig språk. Forståelig ikke bare for kolleger, men faktisk også for pasientene. Foto: Privat For en tid siden...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
30.10.2017
Vi liker å tro at medisinske fremskritt er fremkommet på en rasjonell og vitenskapelig måte. Så er ikke alltid tilfellet. Mange av våre mest brukte legemidler er blitt oppdaget ved ren slump. Det...
Karl O. Nakken
02.10.2017
Under siste møte i doktorklubben ble det en evaluering av sommeren 2017. I min lovprisning av de lange lyse nordiske sommerkvelder fikk jeg motbør hos et annet medlem. Karl O. Nakken. Foto: privat...
Karl O. Nakken
21.08.2017
Absenser er en egen form for epileptiske anfall, og det bør derfor ikke brukes om alle anfall som ledsages av fjernhet eller svekket bevissthet. En slik bruk er ikke bare upresis, men direkte feil...
Karl Otto Nakken
06.06.2017
I doktorklubben er vi enige om at vi først og fremst har et omsorgsyrke. Et medlem hevdet at noen kolleger kan ha misforstått dette begrepet ettersom de tilsynelatende har større omsorg for egen...
Karl O. Nakken
26.06.2017
Wada-testen har sitt navn etter nevrologen Juhn A. Wada. Den må derfor skrives nettopp slik, med stor forbokstav og resten små. I 1949 utviklet den japanske nevrologen Juhn A. Wada (f. 1924) en test...
Karl Otto Nakken
30.03.2017
I medisinen er det blitt en økende tendens til ikke bare subspesialisering, men også subsubspesialisering. Karl Otto Nakken. Foto: Privat Om vi fastholder analogien med treet, der medisinen utgjør...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
22.03.2017
In seizure-free patients with epilepsy, the question of whether, and if so when, it is acceptable to discontinue treatment may be difficult to answer. A thorough risk-benefit assessment should be...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
21.03.2017
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare. Sammen med pasient og pårørende bør man gjøre en grundig nytte...
Karl O. Nakken, Ellen Sundland Kjendbakke, Kari Modalsli Aaberg
10.01.2017
Det er nylig utarbeidet en norsk kunnskapsbasert retningslinje om utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging av pasienter med epilepsi. Målet er å heve den generelle kvaliteten og utjevne de...
Karl Otto Nakken
20.12.2016
Etter en kveld i doktorklubben ble jeg sittende og reflektere over hvor forskjellige vi i grunnen er. Var det slik i utgangspunktet, eller er vi blitt preget av fagfeltene vi har jobbet i? Karl Otto...
Karl Otto Nakken
27.09.2016
I det siste møtet i doktorklubben lurte et medlem på hvilke medisinske fremskritt vi anså som viktigst i den tiden vi hadde vært leger. Karl Otto Nakken. Foto: Privat Blant våre åtte medlemmer var...
Karl Otto Nakken
18.12.2008
Bredal, D. Samtaler om lykken Menneskets evige søken etter mening. 226 s, ill. Oslo: Koloritt, 2008. Pris NOK 298 ISBN 978-82-92395-60-8 Forfatteren har et ambisiøst mål: Å avdekke realiteten bak...
Anna Bremer, Ann-Sofie Eriksson, Geir Ketil Røste, Bredo Knudtzen, Karl Otto Nakken
23.03.2006
Stimulering av vagusnerven ble introdusert i USA i 1988 som et behandlingsalternativ til pasienter med intraktabel epilepsi. I begynnelsen av 1990-årene ble denne behandlingen også tatt i bruk her i...
Elisif Rytter, Svein I. Johannessen, Karl Otto Nakken
12.06.2003
Mange leger er i tvil om hvilken antikonsepsjonsmetode de bør anbefale til kvinner med epilepsi. Frykten for at p-piller forsterker anfallstendensen, er i dag ugrunnet ( 1 ), selv om østrogen virker...
Ann-Sofie Eriksson, Karl Otto Nakken
15.05.2003
Insidensen av epilepsi er høyest i de to første leveårene og synker siden gjennom oppveksten. Den kumulative risiko for å få epilepsi som barn (0 – 15 år) er ca. 1 %. Prevalensen stiger med økende...
Theresa Mariero Klees, Eylert Brodtkorb, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Svein I. Johannessen
28.05.2003
I løpet av de siste ti år er sju nye antiepileptika blitt markedsført i Norge. Disse har ulike virkningsmekanismer, bivirkningsprofiler og farmakokinetiske egenskaper og har foreløpig ikke funnet sin...
Karl Otto Nakken
28.05.2003
Epilepsy lies in the borderland between what is understood conventionally as a province of psychiatry and a province of neurology T.A. Betts ( 1 ) Ved nevrologiske lidelser generelt, og ved epilepsi...