Karl Otto Nakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Otto Nakken

Karl O. Nakken
18.06.2021
De fleste kolleger har opplevd det. Å komme til et selskap med mange gjester du ikke kjenner, og så bli sittende til bords med en som åpner samtalen med: «Du er lege, er du ikke?» Foto: privat Her...
Karl O. Nakken, Antonia Villagran
08.03.2021
Seizures that resemble epileptic seizures but are not related to epilepsy, should be called non-epileptic seizures, even though the expression is not completely precise. ‘The Almighty Brain’ by...
Karl O. Nakken, Antonia Villagran
08.03.2021
Anfall som ligner epileptiske anfall, men som ikke er ledd i sykdommen epilepsi, bør kalles ikke-epileptiske anfall , selv om uttrykket ikke er helt dekkende. Det er mange typer anfall som til...
Karl O. Nakken
18.02.2021
Våre politikere bør minnes om at å investere i helse er å investere i samfunnet. Money spent on the brain is never spent in vain, er et ordtak vi har i nevrologien. Foto: privat I doktorklubben mener...
Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
23.11.2020
Since 1993, fifteen new anti-epileptic drugs have entered the market. But while the potential for personalised treatment has never been greater, the proportion of patients achieving seizure freedom...
Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
23.11.2020
Siden 1993 er det kommet 15 nye legemidler mot epilepsi på markedet. Selv om mulighetene for persontilpasset behandling aldri har vært større, er andelen anfallsfrie pasienter likevel den samme som...
Karl O. Nakken
12.10.2020
Fellesnevneren for doktorklubben er studietiden i Oslo for rundt 50 år siden. Oslo, ikke Kristiania, som enkelte frimodige yngre kolleger later til å tro. Selv om det har rent mye skitt i havet siden...
Karl O. Nakken, Erik Sætre
12.10.2020
Vi takker kollegene Myren-Svelstad og Fjær for interessante betraktninger rundt vårt forslag til en ny og mer presis betegnelse på legemiddelgruppen som brukes ved epilepsi, og som lenge har vært...
Karl O. Nakken, Erik Sætre
07.09.2020
Termene antiepileptika , antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser. Medisinsk fagterminologi endres i takt med økt viten ( 1 ). Månesyke som betegnelse...
Karl O. Nakken, Morten I. Lossius
30.04.2020
Med nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler rimelig god anfallskontroll. De øvrige blir ansett som legemiddelresistente. Men er de virkelig det? Rundt en tredjedel av...
Karl O. Nakken
30.03.2020
Betydningen av hva vi har vokst opp med, må ikke undervurderes når det gjelder senere preferanser i livet. Foto: privat Under min oppvekst husker jeg vintrene som lange, kalde, snørike og fylt av lek...
Karl O. Nakken
03.01.2020
Har vi som pensjonerte leger fortsatt noe å bidra med? Foto: Privat I doktorklubben er det flere av oss som har erfart at skiturer har en positiv psykotrop effekt. Vi mener bestemt at skiturer...
Karl O. Nakken, Oliver Henning
13.01.2020
Å høre eller lese om personer med epilepsi som dør brått og uventet, skremmer både epilepsipasienter og pårørende. Vi mener likevel det er riktig å...
Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius
06.01.2020
Flere studier har vist en lavere fødselsrate blant kvinner med epilepsi sammenlignet med kvinner generelt ( 1 , 2 ). Det er holdepunkter for at både epilepsien per se og epilepsibehandlingen kan gi...
Karl O. Nakken
09.09.2019
Pasienter med epilepsi har høy forekomst av komorbiditet, blant annet av autoimmune sykdommer, hjertesykdommer og psykiske lidelser. De har også økt risiko for tidlig død. Kan en systemisk...
Karl O. Nakken
09.09.2019
Av og til går diskusjonens bølger høyt i doktorklubben. Tonen er hissig og frontene steile. Men vi er alle enige om én ting: For å bli en god kliniker må man være et godt menneske. Foto: privat Det...
Karl O. Nakken
08.04.2019
For noen uker siden traff jeg en kollega som opplevde pensjonistlivet som meningsløst. Foto: privat Han hadde problemer med å forstå at samfunnet ikke lenger hadde bruk for hans kompetanse og lange...
Karl Otto Nakken
15.11.2018
I doktorklubben hender det vi ser tilbake på legelivene våre. Ble de slik vi hadde forventet? Valgte vi den rette spesialiteten? Fikk vi pløyet våre evners jord, slik Vilhelm Krag skriver om? Foto:...
Karl O. Nakken
12.06.2018
Medlemmene av doktorklubben er blitt pensjonister, helt eller delvis. Omstillingen fra et aktivt og meningsfylt legeliv til pensjonisttilværelsen har vært utfordrende. Foto: Privat. Alle er vi enige...
Karl O. Nakken
19.03.2018
I våre journalnotater og epikriser bør vi tilstrebe et mest mulig konsist og lett forståelig språk. Forståelig ikke bare for kolleger, men faktisk også for pasientene. Foto: Privat For en tid siden...