Forløp av depresjon hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For eldre, deprimerte pasienter er tidligere depresjoner i livet, dårligere fysisk helse og demens negative prognostiske faktorer for forløpet av depresjon.

  Tom Borza. Foto: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet
  Tom Borza. Foto: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet

  Depresjon og depressive symptomer er vanlig blant eldre og kan ha alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient og for samfunnet. Det foreligger få systematiske undersøkelser om eldre og depresjon i Norge. I min avhandling undersøkte vi forløpet og prognostiske faktorer ved depresjon hos eldre i to forskjellige pasientutvalg – eldre deprimerte pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten i alderspsykiatri og et vilkårlig utvalg av sykehjemsbeboere.

  Demensdiagnose, dårligere fysisk helse og tidligere depressive episoder var negative prognostiske faktorer for forløpet av depresjon i løpet av innleggelse i alderspsykiatrisk avdeling.

  Ved ny oppfølging ett år etter innleggelse hadde en tredel av pasientene opplevd vedvarende depressive plager eller alvorlig tilbakefall av depresjon som medførte ny innleggelse eller selvmordsforsøk. Debut av depresjon før fylte 60 år var en negativ prognostisk faktor for forløpet.

  Blant 1 158 sykehjemsbeboere fulgt opp med Cornell scale for depression in dementia i 74 måneder avtok alvorlighetsgraden av depresjon i løpet av oppfølgingstiden. Dårligere fysisk helse, høyere antall medisiner, mer alvorlig demens og bruk av antidepressiver var assosiert med alvorligere grad av depresjon.

  Ved oppfølging av eldre pasienter med depresjon bør behandlere være oppmerksomme på de negative prognostiske faktorene avdekket i avhandlingen. Relevante pasienter kan kreve mer intensiv behandling eller ytterligere kliniske vurderinger.

  Disputas

  Tom Borza disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 27. januar 2017. Tittelen på avhandlingen er Depression in later life – The course of depression and depressive symptoms among the elderly in Norway.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media