Tom Borza

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Borza

Tom Borza
06.06.2017
For eldre, deprimerte pasienter er tidligere depresjoner i livet, dårligere fysisk helse og demens negative prognostiske faktorer for forløpet av depresjon. Tom Borza. Foto: Alderspsykiatrisk...
Tom Borza
10.12.2001
Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet over hele verden i 1918 – 19, og som derfor betegnes en pandemi. Den tok livet av flere mennesker enn første verdenskrig både i Norge og internasjonalt...