Tom Borza

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Borza

Eivind Aakhus, Elena H. Finbråten, Trine Finnes, Tine Smedsund Dons, Tom Borza
07.10.2020
We present a case history of a patient with severe dementia and COVID-19 who had a prolonged and fluctuating course of illness. The PCR tests for SARS-CoV-2 alternated between positive and negative...
Eivind Aakhus, Elena H. Finbråten, Trine Finnes, Tine Smedsund Dons, Tom Borza
23.09.2020
Vi presenterer en sykehistorie der en pasient med alvorlig demens og covid-19 hadde et langvarig og fluktuerende sykdomsforløp. PCR-tester for SARS-CoV-2 var vekslende positive og negative, noe som...
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Various studies report a prevalence of depression at diagnostic level in older people (commonly defined as ≥ 60 years or ≥ 65 years) of 1–5 % ( 1 ). Depressive symptoms that combined fail to satisfy...
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Forekomsten av depresjon på diagnosenivå hos eldre (oftest definert som ≥ 60 år eller ≥ 65 år) er ifølge ulike studier angitt til å være 1–5 % ( 1 ). Depressive symptomer som i sum ikke...
Tom Borza
06.06.2017
For eldre, deprimerte pasienter er tidligere depresjoner i livet, dårligere fysisk helse og demens negative prognostiske faktorer for forløpet av depresjon. Tom Borza. Foto: Alderspsykiatrisk...
Tom Borza
10.12.2001
Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet over hele verden i 1918 – 19, og som derfor betegnes en pandemi. Den tok livet av flere mennesker enn første verdenskrig både i Norge og internasjonalt...