Lammelser forårsaket av enterovirus

Fra andre tidsskrifter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Friske mus injisert med enterovirus D68 fra pasienter med slappe lammelser under en epidemi i 2014, utviklet slappe lammelser. Virus fra disse musene ga lammelser hos friske mus.

  Enterovirus D68. Illustrasjon: Science Photo Library
  Enterovirus D68. Illustrasjon: Science Photo Library

  Enterovirus D68, som ble oppdaget i 1962, gir vanligvis akutte luftveisinfeksjoner. I 2014 ble det i USA rapportert om et økende antall pasienter med slappe lammelser, først og fremst hos barn. Samme høst ble det innlagt to barn med lammelser assosiert med dette viruset i Norge (1). Sensommeren og høsten 2016 oppsto det en epidemi som rammet hele Europa, også Norge, hvor det på nytt ble registrert alvorlige tilfeller av lammelser hos barn.

  Enterovirus D68 oppfører seg som et forkjølelsesvirus, og selv om det har vært en sterk assosiasjon mellom påvisning av dette viruset i luftveiene og akutte lammelser hos enkelte pasienter, er det svært sjelden at man har kunnet påvise viruset i spinalvæske og avføringsprøver, i motsetning til de fleste andre enterovirus.

  For å teste hypotesen om at dette viruset virkelig kan være årsak til slike lammelser, utviklet en amerikansk forskergruppe en musemodell hvor man infiserte mus med pasientstammer fra utbruddet i 2014 (2). Hos mus som utviklet lammelser, ble det påvist store mengder virus i forhorncellene i ryggmargen. Virus fra museryggmargen ble dyrket og overført til friske mus, som så ble syke og utviklet samme type lammelser. Også fra disse musene ble det isolert samme virus fra ryggmargen. På denne måten ble Kochs postulat oppfylt.

  Dette er et stort gjennombrudd for forskningen omkring enterovirus D68 sin rolle som årsak til slappe lammelser. Selv om det kun er bevist en slik sammenheng hos mus, er det grunn til å tro at dette er en mulig forklaring på utviklingen av lammelser hos mennesker som er blitt syke av dette viruset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media