Svein Arne Nordbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Arne Nordbø

Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Svein Arne Nordbø
14.08.2017
Friske mus injisert med enterovirus D68 fra pasienter med slappe lammelser under en epidemi i 2014, utviklet slappe lammelser. Virus fra disse musene ga lammelser hos friske mus. Enterovirus D68...
Inger Johanne Bakken, Svein Arne Nordbø
13.12.2007
Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis er som regel asymptomatiske. Screening og smitteoppsporing er derfor viktige tiltak for å hindre spredning. Urinbasert testing anbefales av...
Dorthea Hagen Oma, Rune Fanebust, Svein Arne Nordbø, Helge Myrmel
01.11.2007
Akutt sirkulasjons- og respirasjonsstans hjå unge, tidlegare friske individ kan førekomme. Ofte finn ein ikkje nokon sikker årsak, og diagnostikken kan vere vanskeleg. Vi rapporterer her eit slikt...
Svein Arne Nordbø
11.06.2009
I en svensk studie er det påvist sammenheng mellom en type Parechovirus og misdannelser i sentralnervesystemet hos mus og mennesker. Ljunganvirus tilhører slekten Parechovirus og ble første gang...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Torbjørn Øvreness, Svein Arne Nordbø, Gunnar Størvold
17.06.2004
Genital infeksjon forårsaket av Chlamydia trachomatis er den vanligst forekommende seksuelt overførbare sykdom i Norge, med over 15 000 positive prøver registrert i Meldingssystem for smittsomme...
Ragnhild H.T. Strand, Finn Egil Skjeldestad, Torbjørn Øvreness, Svein Arne Nordbø
17.06.2004
Siden 1980-årene har genital chlamydiainfeksjon vært en hyppig seksuelt overførbar sykdom i Norge. Infeksjonen kan gi kvinner salpingitt med etterfølgende tubar skade og nedsatt fruktbarhet ( 1  –  3...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø
17.06.2004
Det eksisterer ikke noe nasjonalt system i Norge for overvåking av genitale infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis utover summarisk meldingsplikt fra mikrobiologiske laboratorier til...
Andreas Christensen*, Svein Arne Nordbø
20.11.2003
Slekten enterovirus tilhører familien picornavirus og omfatter gruppene poliovirus, coxsackievirus, ECHO-virus og nyere enterovirus. Dette er meget robuste RNA-virus uten membran. De tåler magesyre...
Svein Arne Nordbø, Ole Jakob Johansen, Ann-Mari Brubakk, Kirsti Bakke
30.08.2002
Hepatitt C er et av verdens store helseproblemer. Mange millioner mennesker er smittet, og i noen land er bærerprevalensen svært høy (1). Sprøytemisbruk og geografisk tilhørighet er de største...
Helvi Holm Samdal, Hans Blystad, Anne Eskild, Hans-Olav Fjærli, Svein Arne Nordbø, Babill Stray-Pedersen, Hans Petter Torvik
10.04.2000
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) utførte i 1997 en studie av forekomst av antistoffer mot hepatitt C-virus i et tilfeldig utvalg av gravide kvinner i Norge. Resultatene tydet på at...
Svein Arne Nordbø
15.12.2005
Svenske forskere har oppdaget et luftveisvirus som ikke tidligere er beskrevet. Viruset er et DNA-virus som tilhører parvovirusfamilien, og blir kalt humant bocavirus. I de siste årene er det...
Inger Johanne Bakken, Harald Bratt, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø
16.06.2005
Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis er som regel asymptomatiske, og screening og smitteoppsporing er derfor viktige tiltak for å hindre spredning. Etter norske anbefalinger bør alle...
Inger Johanne Bakken, Svein Arne Nordbø, Finn Egil Skjeldestad
16.06.2005
For Chlamydia trachomatis er norske mikrobiologiske laboratorier bare pålagt summarisk rapportering til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Data derfra viser at antall positive prøver har...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø
16.06.2005
Kunnskapen om prevalens av chlamydiainfeksjon blant menn er sparsom. Fra Norge er det publisert studier fra studenthelsetjenesten i Oslo (1980) ( 1 ), fra Olafiaklinikken i Oslo (1990-årene) ( 2 ) og...
Andreas Radtke, Kari R. Risnes, Henrik Døllner, Svein Arne Nordbø
20.10.2005
Oppdagelsen av virus som forårsaker luftveisinfeksjoner skjedde for det meste i 1950- og 60-årene med celledyrking, elektronmikroskopi og immunologiske metoder. Man har identifisert en lang rekke...
Karl-Henning Kalland, Helge Myrmel, Svein Arne Nordbø
17.11.2005
Påvisning av nukleinsyrer i mikrobiologisk diagnostikk ble første gang omtalt i Tidsskriftet i 1987 ( 1 ). Aktuelle metoder og diagnostikk er presentert flere ganger, senest i 1999 i en temaserie ( 2...
Kari Ravndal Risnes, Andreas Radtke, Svein Arne Nordbø, Anne Thora Grammeltvedt, Henrik Døllner
20.10.2005
Ved hjelp av moderne genteknologiske metoder identifiserte nederlandske forskere i 2001 et nytt virus isolert i nasopharynxsekret fra barn med luftveisinfeksjon, humant metapneumovirus ( 1 )...
Gabriel Ånestad, Svein Arne Nordbø
07.10.2010
Sommeren og høsten 2009 var det en påfallende treg epidemiutvikling for pandemisk influensa A(H1N1)-virus. Vi tror at interferens med andre respiratoriske virus, spesielt rhinovirus, kan ha bidratt...
Sara Ghaderi, Svein Arne Nordbø, Inger Johanne Bakken
04.03.2011
Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis er som regel asymptomatiske. Screening og smitteoppsporing er derfor viktige tiltak for å hindre spredning. I henhold til de norske retningslinjene...