Flere barn og unge får diabetes

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Insidensen av diabetes blant barn og unge i USA øker. Dette viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Diabetes er et stort folkehelseproblem, og mye tyder på at forekomsten av både type 1- og type 2-diabetes er økende.

I en studie der man i perioden 2002 – 12 samlet inn data om barn og ungdom i alderen 0 – 19 år, ble om lag 11 200 barn og ungdom med type 1-diabetes og om lag 2 800 med type 2-diabetes identifisert (1). Ujusterte estimater viste en årlig økning i insidensrate på 1,4 % av type 1-diabetes. Den relative årlige økningen var større blant hvite med latinamerikansk bakgrunn enn blant hvite uten latinamerikansk bakgrunn (4,2 % vs. 1,2 %, p < 0,001). Ujusterte estimater for insidens av type 2-diabetes økte med 7,1 % årlig. Den største relative økningen ble sett i amerikansk urbefolkning, der insidensen var signifikant høyere enn blant hvite med latinamerikansk bakgrunn (8,9 % vs. 3,1 %, p = 0,01). Etter justering for alder, kjønn og etnisk tilhørighet var den relative årlige økningen av type 1-diabetes og type 2-diabetes på henholdsvis 1,8 % og 4,8 %.

– Disse resultatene bekrefter observasjoner fra flere land og regioner, inkludert Norge, sier Lars Christian Stene, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. – I Norge har det totalt sett vært en stor økning i insidens av type 1-diabetes siden 1970-årene. Fortsatt er type 1-diabetes den vanligste typen diabetes blant barn. Det mest slående ved denne studien er imidlertid den dramatiske insidensøkningen av type 2-diabetes blant barn og ungdom i den amerikanske urbefolkningen. I denne gruppen ble insidensen av type 2-diabetes mer enn doblet i studieperioden og var langt høyere enn insidensen av type 1-diabetes.

– Denne studien bygger på data fra et begrenset antall sentre, så man må ta forbehold om at tallene kan se annerledes ut i andre deler av USA. Man kan også tenke seg at den høye insidensen av type 2-diabetes delvis skyldes økt screening for denne sykdommen, sier Stene.

Anbefalte artikler