Kirurgiens grønne enger

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Mulholland, Michael W.

Lillemoe, Keith D.

Doherty , Gerard M.

Greenfield’s surgery

Scientific principles and practice. 6. utg. 2 127 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2017. Pris GBP 133

ISBN 978-1-4698-9001-2

I denne sjette utgaven av en kirurgisk klassiker er det opprinnelige konseptet bevart – vitenskapelige prinsipper og klinisk praksis utgjør hver sine to hoveddeler. Boken introduseres med et betimelig kapittel om «lifelong learning». I første hoveddel gjennomgås dagens forståelse av prinsipper rundt metabolisme, hemostase, inflammasjon, sjokk, anestesi og en rekke andre grunnleggende temaer. Den andre hoveddelen omhandler kirurgisk praksis fra hode til tå, begynnende med traume og transplantasjon i seksjon A og B, og avsluttende med barnekirurgi og hud og bløtvev i seksjonene N og O. Totalt inneholder boken 109 kapitler, og over 200 forfattere, i all hovedsak fra Nord-Amerika, har bidratt. Hvert kapittel har listet 6 – 10 kjernepunkter.

Den klare fordelen er at samtlige temaer som er aktuelle innen et fullstendig kirurgisk kompendium og utdanningsløp, blir gjennomgått. I tillegg er fagområder som kanskje er perifere for praktiserende kirurger, oversiktlig og pedagogisk fremstilt med kjernereferanser tydelig markert. Boken er rikt illustrert med fargetegninger, tabeller og diagrammer. Man finner over 100 algoritmer indeksert fremst, slik at man raskt kan slå opp. Innbindingen og papiret er solid, og formatet er tydelig gjennomarbeidet.

Hele boken er også tilgjengelig i nettformat og nedlastbar på smarttelefon eller nettbrett, noe som fungerer veldig fint på iPhone. Man kan i tillegg lese den på nett med muligheter for å markere og gjøre egne notater i margen, noe som gjør den til et nyttig studieverktøy. I nettutgaven er referansene klikkbare, men man sendes ikke videre til fulltekstkilde på nett, noe som enkelt kunne vært gjort for økt nytte. I papirversjonen er kjernereferansene markert tydelig, slik at interesserte kan fordype seg ytterligere.

Denne kirurgiske læreboken er rettet mot så vel medisinstudenter som praktiserende kirurger. Med sine knappe fem kilo fordelt på over 2 000 sider virker den nok avskrekkende på mange, men boken har helt klart sine fordeler som en generell oversikt innen det meste av kirurgi. Jeg kan trygt anbefale den til vordende kirurger. Utdanningsavdelinger bør ha et eksemplar tilgjengelig. Med det digitale eBook-alternativet i lommen får man dobbel nytte av dette oppslagsverket som medisinstudent, utdanningskandidat eller ferdig kirurg.

Anbefalte artikler