Marius Myrstad Om forfatteren
Artikkel

Mats Börjesson, Mikael Dellborgred.

Idrott och hjärtat

330 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2016. Pris SEK 427

ISBN 978-91-44-09618-6

Idrott och hjärtat gir god oversikt over en del av idrettsmedisinen som tidligere er viet lite plass i lærebøkene.

Den første hoveddelen, Det (trolig) friske hjertet, gir en fin innføring i de fysiologiske tilpasningene som kan ses i hjertet som følge av trening, og det legges vekt på å skille disse fra patologiske forandringer. Kapitlene som omhandler ekkokardiografi og EKG hos idrettsutøvere er konkrete og praktiske og vil være nyttige for leger som stilles overfor spørsmålet om utøveren er frisk eller hjertesyk.

Bokens andre del, Det syke hjertet, er en innføring i hjertesykdom hos idrettsutøvere. Årsaker til plutselig hjertedød i forbindelse med idrett, som myo- og perikarditt, kransåreanomalier, kardiomyopatier og medfødte hjertefeil, gjennomgås i egne kapitler. Det gis gode og konkrete treningsråd ved de ulike tilstandene. Arytmier omtales i et eget kapittel, men atrieflimmer, som er den hyppigste arytmien hos idrettsutøvere, behandles dessverre kun overfladisk. Her savner jeg konkrete treningsråd og råd om behandling hos idrettsutøvere.

Den siste bolken er viet praktiske tilnærminger og omhandler utvalgte idrettskardiologiske problemstillinger. Kapitlet om hjertescreening av idrettsutøvere gir en nøytral fremstilling av de ulike aspektene ved screening og gir godt grunnlag for videre diskusjon. Imidlertid synes jeg forfatterne burde gitt mer konkrete råd om hvordan screening kan organiseres. Synkopeutredning, genetisk rådgivning ved arvelige hjerte- og karsykdommer og akuttmedisinsk beredskap ved idrettsarrangementer omtales grundig. Og jeg tror mange vil ha glede av et velskrevet og oppklarende kapittel om anstrengelsesutløst astma. Selv om språket er svensk, er boken lettlest for nordmenn og den inneholder tallrike tabeller, EKG-eksempler og illustrasjoner.

Oppbygningen, med tre deler og bidrag fra til sammen 15 forfattere, medfører en del unødvendige gjentagelser. Enkelte emner kunne vært grundigere behandlet, og av og til savnes mer konkrete råd. Allikevel kan boken anbefales til personer med interesse for idrett og hjertesykdom, og alle idrettsmedisinere og kardiologer som undersøker idrettsutøvere bør finne plass til Idrott och hjärtet i bokhyllen. Delen med praktisk tilnærming og et godt stikkordsregister gjør den velegnet som oppslagsverk, og som lærebok gir den en god og etterlengtet oversikt over temaet idrett og hjertet.

Anbefalte artikler