Ammeveiledningsboken i norsk språkdrakt

Maren-Kristin Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Ragnhild Alquistred.

Amming

En håndbok for helsepersonell. 4. utg. 213 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 249

ISBN 978-82-450-1880-6

Amming – en håndbok for helsepersonell er en revidert og norsk oversettelse av Amning – en håndbog for sundhedspersonale, utgitt av Sundhedsstyrelsen i 2013 (3. utgave, 2.opplag 2014). Den danske utgaven finnes også som nettutgave.

I likhet med den danske utgaven henvender også denne 4. utgaven seg særlig til helsesøstre, jordmødre og annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. Den er et nødvendig verktøy for alle som skal sertifiseres for arbeid ved et mor-barn-vennlig sykehus eller ved en ammekyndig helsestasjon. Denne utgaven har blant annet et eget kapittel som beskriver Nasjonal kompetansetjeneste for amming og et kapittel som omhandler videreutdanning i ammeveiledning. Tidligere danske utgaver er blitt brukt som pensum i videreutdanningene av helsesøstre og jordmødre.

Boken er og har vært nyttig for alle typer helsefagstudenter og helsepersonell som gir ammeveiledning. Således kan også denne reviderte utgaven være nyttig også for fastleger som møter ammende kvinner i sin daglige praksis. Den norske oversettelsen er revidert i henhold til ny kunnskap. Den gir råd og veiledning tilpasset og i tråd med norske helsemyndigheters faglige retningslinjer og anbefalinger fra 2016.

Første del beskriver amming i et historisk perspektiv, deretter presenteres kunnskap om ammingens helsemessige effekter samt miljøgifter i morsmelk. Videre omtales brystets anatomi, ammingens fysiologi, forutsetninger for amming, det normale ammeforløpet, håndmelking, pumping, bruk av hjelpemidler samt vanlige ammeproblemer. I de to siste kapitlene tas det opp situasjoner hvor det trengs spesiell kunnskap og støtte for at ammingen skal fungere både for mor og barn. WHO-koden (også revidert), medisinske kriterier for bruk av tillegg til mors (egen) melk og en praktisk del om rengjøring av flasker, smokker og ammeutstyr i private hjem følger som bilag.

Både teorien og de praktiske rådene er gode. Sterke sider ved denne utgaven er at den nå er utgitt på norsk og i stor grad tilpasset norske forhold. Det er flott at nye norske retningslinjer er tatt med. Det anbefales at en først leser gjennom hele boken i sin helhet, for så å bruke den som en oppslagsbok. Boken er således nyttig som praktisk verktøy i møte med ammende mødre med forskjellige problemstillinger.

Språkmessig er den norske utgaven mer lettlest enn den danske. Layouten er oversiktlig, med gode tydelige overskrifter. Illustrasjonene er i stor grad de samme som i den danske utgaven. Det samme gjelder papir og innbinding. Ellers kan det sies at viktige punkter og figurer med fordel kunne vært mer uthevet, slik det var gjort i den danske utgaven, og det kunne vært mer luft i teksten.

Hensikten er at helsearbeidere skal kunne gi profesjonelt og individuelt tilpasset råd og veiledning med tanke på amming, slik at foreldre skal kunne treffe beslutninger som er riktige for seg og sitt nyfødte barn. Slik jeg vurderer det, har denne utgaven oppnådd målsetningen.

Anbefalte artikler