Maren-Kristin Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maren-Kristin Halvorsen

Maren-Kristin Halvorsen
21.08.2017
Ragnhild Alquistred. Amming En håndbok for helsepersonell. 4. utg. 213 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 249 ISBN 978-82-450-1880-6 Amming – en håndbok for helsepersonell er en...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
The goal of public health work is to promote health and to mitigate the effects of social inequalities in the population. Health surveillance is a necessary part of this work to allow prioritisation...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
Målet med folkehelsearbeid er å fremme helse og utjevne effekten av sosiale ulikheter i befolkningen. Helseovervåking er nødvendig for å kunne prioritere og komme med m...