Mangler minst 60 geriatere

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Alle sykehus med akuttfunksjon skal ha geriatrisk kompetanse. Først da vil flere unge leger spesialisere seg i geriatri, mener Norsk geriatrisk forening.

STORT BEHOV: Den erfarne geriateren Nils Holand er glad for at unge leger som Marlen Stensrud satser på geriatrien. Foto: Lisbet T. Kongsvik

Stortinget vedtok i 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. I planen står det at alle sykehus med akuttfunksjon skal ha geriatrisk kompetanse. Leder i Norsk geriatrisk forening Nils Holand mener Norge har behov for minst 60 flere geriatere snarest mulig for at dette kravet skal oppfylles.

Holand er bekymret for mangelen på stillinger innen faget, og mener Stortinget må følge opp sitt vedtak.

Ulikt pasienttilbud

– Geriateren har god kunnskap om uheldige kombinasjoner og dosering av medikamenter til personer med sammensatte lidelser. Vi tar ofte vekk medisiner fra pasienten i stedet for å gi medikamenter. Det er ikke sjelden vi ser eldre som får en mye bedre livskvalitet etter justering eller fjerning av medisiner, påpeker Holand.

Det er store geografiske forskjeller når det gjelder geriatritilbudet i Norge. I følge Holand har Helse Midt det beste tilbudet. Oslo kommer også godt ut, mens Bergen er et godt eksempel på geografisk diskriminering i og med at Haukeland ikke har geriatrisk avdeling og tilbudet avhenger av hvor man bor i Bergen.

– Mange steder i landet drives geriatritilbudet av enkeltspesialister, noe som gjør tilbudet veldig sårbart. Helsetilbudet til befolkningen skal ikke være avhengig av at det er enkeltpersoner som driver det, understreker Holand.

Geriatri er utpreget tverrfaglig, og Holand mener det er viktig at det er dedikerte team og at tilbudet er organisert som en fast enhet.

Et mangfoldig fag

Til tross for mangelen på stillinger har ikke Marlen Stensrud latt seg skremme. Den unge legen er snart ferdig med spesialiseringen sin på geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

– Geriatri er spennende og utfordrende. Jeg liker spesielt bredden i faget. Mange andre spesialiteter fordyper seg i kun ett organ, vi har spesialkompetanse på å se helheten.

Stensrud tror geriatri er et fagfelt som vil bli mer og mer etterspurt.

– Folk lever lengre enn før. Det blir flere og flere eldre. Dette er en stor og heterogen pasientgruppe med sammensatte sykdommer. Det vil derfor bli et større og større behov for geriatere.

Stensrud liker spesielt godt å jobbe tverrfaglig.

– Som geriater samarbeider vi tett med blant annet kardiologer, kirurger og kreftleger og annet helsepersonell som fysioterapeuter, ergoteraputer og sykepleiere. Jeg ser for meg at samarbeidet med andre legespesialister vil bli enda tettere og mer organisert i årene fremover.

Hun er optimistisk med tanke på fremtiden, men innrømmer at hun deler litt av Holands bekymring for manglende stillinger innen faget.

– Eldre pasienter legges inn på spesialavdelingen for den akutte sykdommen de ble lagt inn for og møter dessverre sjelden er geriater som kan se helheten. Det er stort behov for oss; vi må bli flere, understreker Stensrud.

Må bli fortgang

Nils Holand i Norsk geriatrisk forening mener nå det må bli fortgang i oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan.

– Det har ikke skjedd noe siden planen ble vedtatt for over ett år siden, sier han.

– Men, det positive er at Bent Høie på Legeforeningens lederseminar i januar, lovet at dette skulle være på plass før valget til høsten.

Holand tror tiltaket vil bedre rekrutteringen.

– Vi kan ikke fikse flere geriatere over natten, men en garanti for at vi får flere stillinger vil få flere til å satse på faget. Jeg oppfordrer helseministeren til å ha en dialog med den fagmedisinske foreningen i geriatri for å effektuere stortingsvedtaket snarest mulig, avslutter Holand.

Anbefalte artikler