Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling i Norge

Marte Myhre Reigstad Om forfatteren

Det er trygt å få behandling med assistert befruktning i Norge, selv om risikoen for enkelte kreftformer øker hos både kvinner og barn.

Marte Myhre Reigstad. Foto: Elisabeth Jakobsen

I 1978 ble verdens første prøverørsbarn født, og det antas at 10 % av alle par nå får behandling for infertilitet. På grunn av økende bruk av infertilitetsbehandling, og at hormoner påvirker utviklingen av enkelte kreftformer, er kreftrisiko i forbindelse med assistert befruktning viktig å undersøke. Kreftrisiko blant norske kvinner behandlet med og barn unnfanget etter infertilitetsbehandling har ikke tidligere vært studert.

Data fra tre norske populasjonsbaserte registre ble brukt: Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret og Reseptregisteret. Totalt sett var ikke kreftrisikoen høyere hos kvinner behandlet med assistert befruktning enn blant ubehandlede kvinner. Enkelte kreftformer viste seg imidlertid å forekomme hyppigere blant behandlede kvinner. Brystkreftrisikoen økte med 20 %, spesielt blant kvinner som fikk barn etter prøverørsbehandling. Kvinner som forble barnløse etter assistert befruktning, hadde høyere risiko for eggstokkreft og livmorkreft. Prøverørsbarn var noe mer utsatt for å få leukemi enn sine jevngamle, men totalt sett hadde de ikke høyere risiko for kreft. Studien avdekker ikke om det er behandlingen eller det å være infertil som gir økt risiko.

Studien viser at det er trygt å få behandling med assistert befruktning i Norge. Der man påviste risikoøkning, er det snakk om få krefttilfeller i utgangspunktet, og en risikoøkning vil svare til få tilfeller per år. Likevel er det viktig at disse kvinnene og deres barn følges videre, også i årene som kommer.

Disputas

Marte Myhre Reigstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 18. november 2016. Tittelen på avhandlingen er Risk of cancer after fertility treatment in Norway. Population-based studies on women treated with and children conceived by assisted reproduction.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler