Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er trygt å få behandling med assistert befruktning i Norge, selv om risikoen for enkelte kreftformer øker hos både kvinner og barn.

  Marte Myhre Reigstad. Foto: Elisabeth Jakobsen
  Marte Myhre Reigstad. Foto: Elisabeth Jakobsen

  I 1978 ble verdens første prøverørsbarn født, og det antas at 10 % av alle par nå får behandling for infertilitet. På grunn av økende bruk av infertilitetsbehandling, og at hormoner påvirker utviklingen av enkelte kreftformer, er kreftrisiko i forbindelse med assistert befruktning viktig å undersøke. Kreftrisiko blant norske kvinner behandlet med og barn unnfanget etter infertilitetsbehandling har ikke tidligere vært studert.

  Data fra tre norske populasjonsbaserte registre ble brukt: Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret og Reseptregisteret. Totalt sett var ikke kreftrisikoen høyere hos kvinner behandlet med assistert befruktning enn blant ubehandlede kvinner. Enkelte kreftformer viste seg imidlertid å forekomme hyppigere blant behandlede kvinner. Brystkreftrisikoen økte med 20 %, spesielt blant kvinner som fikk barn etter prøverørsbehandling. Kvinner som forble barnløse etter assistert befruktning, hadde høyere risiko for eggstokkreft og livmorkreft. Prøverørsbarn var noe mer utsatt for å få leukemi enn sine jevngamle, men totalt sett hadde de ikke høyere risiko for kreft. Studien avdekker ikke om det er behandlingen eller det å være infertil som gir økt risiko.

  Studien viser at det er trygt å få behandling med assistert befruktning i Norge. Der man påviste risikoøkning, er det snakk om få krefttilfeller i utgangspunktet, og en risikoøkning vil svare til få tilfeller per år. Likevel er det viktig at disse kvinnene og deres barn følges videre, også i årene som kommer.

  Disputas

  Marte Myhre Reigstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 18. november 2016. Tittelen på avhandlingen er Risk of cancer after fertility treatment in Norway. Population-based studies on women treated with and children conceived by assisted reproduction.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media