Marte Myhre Reigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: martereigstad@gmail.com

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med litteratursøk, utforming, datainnsamling og analyse, sammenstilling og godkjenning av endelig manuskript.

Marte Myhre Reigstad er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har kompetanse innen reproduktiv kreftepidemiologi.

Artikler av Marte Myhre Reigstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media