Marte Myhre Reigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med litteratursøk, utforming, datainnsamling og analyse, sammenstilling og godkjenning av endelig manuskript.

Marte Myhre Reigstad er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har kompetanse innen reproduktiv kreftepidemiologi.

Artikler av Marte Myhre Reigstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media