Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Barns kognitive evner blir ikke bedre av at mor får levotyroksin for subklinisk hypotyreose eller hypertyroksinemi under svangerskapet, viser ny studie.

I en amerikansk studie ble gravide kvinner med påvist subklinisk hypotyreose og hypertyroksinemi ved screening innen 20. svangerskapsuke randomisert til behandling med levotyroksin eller placebo (1). Kvinnenes stoffskifte ble kontrollert hver måned gjennom hele svangerskapet, og barna ble fulgt frem til femårsalderen.

Totalt 677 kvinner med subklinisk hypotyreose, definert som nivå av tyreoideastimulerende hormon (TSH) ≥ 4 mU/l, og normalt nivå av fritt tyroksin (T4), og 526 kvinner med hypertyroksinemi, definert som normalt TSH-nivå og T4-nivå lavere enn 0,86 ng/dl (tilsvarende 11 pmol/l), ble inkludert i studien. Median IQ-skår hos barn av mødre behandlet med levotyroksin på grunn av subklinisk hypotyreose, var 97 (95 % KI 94 – 99) versus 94 (95 % KI 92 – 96) i placebogruppen (p = 0,71). Blant mødre med hypertyroksinemi var median IQ-skår hos barna henholdsvis 94 (95 % KI 91 – 95) og 91 (95 % KI 89 – 93) i hver gruppe (p = 0,30). Det var ingen forskjell i nevrokognitiv utvikling eller svangerskapskomplikasjoner mellom levotyroksingruppen og placebogruppen.

– Dette er den fjerde og største randomiserte studien om behandling av subklinisk hypotyreose i svangerskapet, sier Bjørn Gunnar Nedrebø, klinikkoverlege ved Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. – Vi kan nå være rimelig sikre på at levotyroksinbehandling for subklinisk hypotyreose fra begynnelsen av andre trimester ikke reduserer risikoen for svangerskapskomplikasjoner eller bedrer psykomotorisk utvikling hos barna.

– Vi mangler fortsatt gode studier på be-handlingsoppstart med levotyroksin hos kvinner med subklinisk hypotyreose før svangerskapsuke 6 – 10, som er en sårbar periode for fosteret. Subklinisk hypotyreose diagnostisert i første trimester hos kvinner med antistoffer mot tyreoperoksidase (anti-TPO) bør derfor fortsatt vurderes for behandling, mener Nedrebø.

Anbefalte artikler