Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Det er sammenheng mellom en positiv legemiddeleffekt i en studie og interessekonflikter hos forfatterne. Dette viser en studie av 195 randomiserte legemiddelstudier publisert i 2013.

Produksjon av legemidler. Foto: Thinkstock

I en ny studie som omfattet alle originalartikler om randomiserte, kontrollerte legemiddelstudier publisert i sentrale medisinske tidsskrifter i 2013, hadde forskerne i 132 av 195 studier (58 %) økonomiske interessekonflikter (1). Bindinger mellom forskerne og legemiddelindustrien var vanligere der studien viste positiv effekt enn der studien viste ingen eller negativ effekt av det aktuelle legemidlet (75 % versus 49 %). Økonomiske interessekonflikter var hyppigere der studien var finansiert av legemiddelindustrien (84 % versus 31 %). Økonomiske interessekonflikter økte sannsynligheten for at studien viste positiv effekt av legemidlet (oddsratio 3,57, 95 % KI 1,7 – 7,7).

– Andelen av forfattere med interessekonflikter er som forventet, mener Lars Slørdal, som er professor i farmakologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Han viser til at resultatene var om lag de samme i tidligere tilsvarende studier. Det nye med denne studien er at man primært har undersøkt interessekonflikter hos hovedforskerne (principal investigators), i praksis artikkelens første- og sisteforfatter, og at datagrunnlaget er begrenset til randomiserte, kontrollerte legemiddelstudier fra 2013.

– Det er tankevekkende at forskningsfunnene på dette feltet er så konsistente, både over tid og uavhengig av terapiformer og legemiddelgrupper, sier Slørdal. – Legemiddelmyndigheter og de som lager retningslinjer om legemiddelbruk, er forbløffende ofte lemfeldige i sin bruk av såkalte eksperter med interessekonflikter. De synes å ignorere at disse aktørene – uavhengig av hvorvidt forskerne opplyser om interessekonfliktene – tar med seg «nisser på lasset» inn i evalueringene. Dette kan påvirke resultatene på en måte som er gunstig for sponsor. Det tjener neppe andre enn legemiddelindustrien, og aller minst pasientene.

Anbefalte artikler