Annonse
Annonse

K. Slagstad svarer:

Ketil Slagstad Om forfatteren

I et akademisk tidsskrift er det viktig, også her, å holde et saklig debattnivå. En åpen debatt fører forhåpentligvis til at andre stemmer som tradisjonelt gjerne har vært utenfor i de medisinske fagdebatter, for eksempel pasientenes, også får komme til uttrykk. For øvrig er det lite som tyder på at den «avdankede» filosofen Michel Foucaults (1926 – 1984) maktkritikk ikke er relevant for dagens psykiatridebatt.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse