Shahram Shaygani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Shahram Shaygani

Shahram Shaygani
26.06.2017
Glen O. Gabbard Langtids psykodynamisk psykoterapi - en grunnbok 247 s, tab, ill. Tønsberg: Orage Forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN: ISBN 978-82-8343-241-1 Forskning gir empirisk støtte for at...
Shahram Shaygani, Helge Waal
15.01.2009
Opioid abstinens kan gi dramatiske symptomer, men er sjelden eller aldri livstruende. Forskrivning av morfinstoffer kan opprettholde rusvanen og derfor forlenge vanskene, men lindrer også reelle...
Shahram Shaygani
30.06.2015
A deeper understanding of what international doctors experience upon entering the profession in Norway may help establish a better climate of cooperation with their Norwegian colleagues. An...
Shahram Shaygani
30.06.2015
A deeper understanding of what international doctors experience upon entering the profession in Norway may help establish a better climate of cooperation with their Norwegian colleagues. An...
Shahram Shaygani
08.09.2015
Takk for en interessant og våken kommentar. Umiddelbart hadde jeg lyst til å spørre om du har et bedre begrep som kan være mer inkluderende, men så kom jeg på følgende tanke: Jeg, som psykoanalytiker...
Shahram Shaygani
30.06.2015
Dypere forståelse av hva en utenlandsk lege opplever når han starter sitt virke i Norge, vil kunne føre til bedre klima for samarbeid med de norske kollegene En utenlandsk lege som kommer til Norge,...
Shahram Shaygani
15.12.2015
Jeg er spesialist i psykiatri og er utdannet psykoanalytiker i tillegg. I de siste 12 årene har jeg i hovedsak arbeidet med pasienter som har en eller annen form for ruslidelse, samt pasienter med...