Å måle og veie

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Lingvisten Eugene Garfield døde 26. februar 2017, 91 år gammel. Han var grunnleggeren av Institute for Scientific Information (ISI) og skaperen av impaktfaktoren (Impact Factor) – målemetoden som siden 1975 har rangert vitenskapelige tidsskrifter etter den gjennomsnittlige siteringsfrekvensen for alle artiklene de publiserer.

Impaktfaktoren er blitt en hjørnesten i evaluering av den vitenskapelige suksessen til tidsskrifter, universiteter, artikler og forskere verden over. Samtidig er svakhetene ved den enkle målemetoden åpenbare: Den var aldri ment for og egner seg svært dårlig til å vurdere institusjoner, artikler og enkeltforskere. Det var Garfield selv den aller ivrigste til å påpeke gjennom hele sin karriere. Det hjalp lite. Ved hans død er det grunn til å minne om hans advarsler: Impaktfaktoren er nyttig når det gjelder å rangere tidsskrifter, men ikke til særlig mye annet.

Anbefalte artikler