()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lavintensitet pulset ultralyd har ingen effekt i behandling av tibiafrakturer, viser ny studie.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Tibiaskaftfraktur behandles vanligvis operativt med margnagling. På grunn av risiko for manglende tilheling – pseudartrose – har det vært diskutert om bruk av lavintensitet pulset ultralyd i behandlingen kan øke beintilhelingen. Slik ultralydbehandling bestråler vevet med akustiske bølger. Studiene som så langt har vært utført har imidlertid vært av lav kvalitet med usikre funn. Internasjonalt har det vokst frem en omfattende industri som tjener gode penger på slik behandling, derfor er det viktig å finne ut om det faktisk virker.

  I en ny studie som nylig er publisert i BMJ ble drøyt 500 pasienter med tibiaskaftfraktur randomisert til hjemmebehandling med lavintensitet pulset ultralyd eller narrebehandling (1). Pasienter med åpne og lukkede tibiafrakturer som egnet seg for margnagling ble inkludert, mens blant annet pasienter med intraartikulære frakturer og spiralfrakturer ble ekskludert. Behandlingen skulle gjennomføres daglig i 20 minutter inntil frakturen hadde tilhelt eller ved avslutning av studien etter ett år.

  Etter ett år var det ingen forskjell mellom gruppene på et funksjonsskåringsverktøy eller radiografisk tilheling. En firedel av pasientene oppga å ha brukt behandlingen i 50 % eller mindre av anbefalt tid.

  – Studien støtter inntrykket av at lavintensitet ultralydbehandling ikke har noen plass som tillegg til operativ behandling av ferske brudd, sier Gunnar B. Flugsrud, overlege ved ortopedisk klinikk ved Oslo universitetssykehus. Han påpeker at relativt dårlig pasientetterlevelse er en svakhet.

  – Basalforsøk har indikert at lavintensitet pulset ultralyd kan påvirke cyklooksygenase 2 og prostaglandin E2, mens andre forsøk har målt økt celleproliferasjon, sier Flugsrud. Behandlingen har vært forsøkt som tillegg til konservativ og operativ primærbehandling av ferske brudd, ved stressfrakturer, ved osteotomier og ved forsinket pseudartrose.

  – Det er ikke påvist reduksjon i pseudartrosefrekvens, men ved konservativ behandling av ferske frakturer er det i enkelte studier rapportert om opptil en tredel reduksjon i tid til radiologisk tilheling blant dem som tilhelet, sier han. Behandlingen har vært kommersielt tilgjengelig siden begynnelsen av 1990-årene.

  – Lavintensitet pulset ultralyd regnes ikke som legemiddel og brukes i noen grad uavhengig av helsevesenet. Derfor er det viktig også å løfte frem studier som viser manglende effekt, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media