()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 3/2017 beskrives hvordan forskning publisert i Annals of Internal Medicine viser at akupunktur er effektivt mot kronisk forstoppelse (1). Professor Arne Johan Norheim kommenterer forskningen og sier at akupunktur kan være et behandlingsalternativ ved funksjonell obstipasjon. Er det dog støtte for dette i originalartikkelen?

  I studien var det ikke akupunktur, men lette elektriske støt via nåler plassert i huden, såkalt elektroakupunktur, som ble utført (2). Studien var ikke blindet. Pasientene ble delt i to grupper. Den ene gruppen fikk elektroakupunktur i det som ble identifisert som akupunkturpunkter, den andre fikk nåler uten elektrisitet i andre punkter. Det var med andre ord to variabler som ble byttet mellom gruppene. Flere studier har de siste årene vist at det ikke spiller noen rolle hvor på kroppen akupunkturnålene plasseres (3, 4). Det er derfor rimelig å anta at det er den elektriske stimuleringen som gir effekten som beskrives i artikkelen. Slik transkutan elektrisk stimulering blir ofte beskrevet som akupunktur, men mangler likhetstrekk med klassisk akupunktur, dessuten var nålene tilfeldig plassert på akupunkturpunkter.

  Da det med tiden bare blir tydeligere at jo bedre konstruert studier av akupunktur er, desto mindre og nærmere placebo blir effekten. Burde vi ikke da la være å anbefale dette som behandling til våre pasienter?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media