Kaveh Rashidi Om forfatteren

Akupunkturbehandling kan ha god effekt ved kronisk, alvorlig obstipasjon.

Kinesisk akupunkturkart fra Ming-dynastiet, år 1537. Wellcome Library, London (CC BY 4.0)

Akupunktur blir brukt mot kronisk forstoppelse, men effekten av behandlingen er ikke godt dokumentert. I en kinesisk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, ble 1 075 pasienter med kronisk, alvorlig obstipasjon fra 15 sykehus inkludert (1). De ble randomisert til elektroakupunktur i tradisjonelle akupunkturpunkter eller narreakupunktur i åtte uker og fulgt i 20 uker.

De som fikk akupunktur, hadde i behandlingsperioden i gjennomsnitt 1,76 (95 % KI 1,61 – 1,89) flere tarmtømminger enn før behandlingen. Kontrollgruppen hadde mindre tarmaktivitet, i gjennomsnittsnitt 0,87 (0,73 – 0,97) flere enn før behandlingen. Andelen pasienter som hadde tre eller flere ukentlige tarmtømminger, var omtrent tre ganger så høy i akupunkturgruppen som i kontrollgruppen (p < 0,001)

– Det er interessant at vi har her fått en stor, solid studie om bruk av akupunktur ved obstipasjon, sier Arne Johan Norheim, som er professor ved Universitetet i Tromsø. – Den åpne forskningsdesignen innebærer at det kan hevdes at det er systemeffekten som er utforsket og ikke den spesifikke nåleeffekten, sier han.

– I et klinisk perspektiv bør dette likevel ikke tolkes ensidig negativt. Pasientene i studien anga betydelig bedret livskvalitet etter akupunkturbehandlingen. Akupunktur kan derfor være et behandlingsalternativ, også for norske pasienter med funksjonell obstipasjon, sier Norheim.

1

Liu Z, Yan S, Wu J et al. Acupuncture for Chronic Severe Functional Constipation: A Randomized Trial. Ann Intern Med 2016; 165: 761 – 9. [PubMed]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Damoun Nassehi

Som angitt var akupunktørerne ikke blindet. Det er da sandsynlig at den sparsomme behandlingseffekten kan tilskrives oberver-bias. Dette er et velkjent svakt punkt i akupunktur-studier.
Studiets størrelse fremheves som et kvalitetsstempel, men feces foredles ikke nødvendigvis av størrelsen.

Bør man bruke mer tid på akupunkturstudier på banale tilstander når der allerede finnes flere behandlingsalternativer?

Niklas S Westerberg

I Tidskriftet nr. 3/2017 beskrives hvordan forskning publisert i Annals of Internal Medicine viser at akupunktur er effektivt mot kronisk forstoppelse. Professor Arne Johan Norheim kommenterer forskningen og sier at akupunktur kan være et behandlingsalternativ ved funksjonell obstipasjon. Er det dog støtte for dette i originalartikkelen?

Anbefalte artikler