Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Akupunkturbehandling kan ha god effekt ved kronisk, alvorlig obstipasjon.

Kinesisk akupunkturkart fra Ming-dynastiet, år 1537. Wellcome Library, London (CC BY 4.0)

Akupunktur blir brukt mot kronisk forstoppelse, men effekten av behandlingen er ikke godt dokumentert. I en kinesisk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, ble 1 075 pasienter med kronisk, alvorlig obstipasjon fra 15 sykehus inkludert (1). De ble randomisert til elektroakupunktur i tradisjonelle akupunkturpunkter eller narreakupunktur i åtte uker og fulgt i 20 uker.

De som fikk akupunktur, hadde i behandlingsperioden i gjennomsnitt 1,76 (95 % KI 1,61 – 1,89) flere tarmtømminger enn før behandlingen. Kontrollgruppen hadde mindre tarmaktivitet, i gjennomsnittsnitt 0,87 (0,73 – 0,97) flere enn før behandlingen. Andelen pasienter som hadde tre eller flere ukentlige tarmtømminger, var omtrent tre ganger så høy i akupunkturgruppen som i kontrollgruppen (p < 0,001)

– Det er interessant at vi har her fått en stor, solid studie om bruk av akupunktur ved obstipasjon, sier Arne Johan Norheim, som er professor ved Universitetet i Tromsø. – Den åpne forskningsdesignen innebærer at det kan hevdes at det er systemeffekten som er utforsket og ikke den spesifikke nåleeffekten, sier han.

– I et klinisk perspektiv bør dette likevel ikke tolkes ensidig negativt. Pasientene i studien anga betydelig bedret livskvalitet etter akupunkturbehandlingen. Akupunktur kan derfor være et behandlingsalternativ, også for norske pasienter med funksjonell obstipasjon, sier Norheim.

Anbefalte artikler