Akupunktur mot forstoppelse?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akupunkturbehandling kan ha god effekt ved kronisk, alvorlig obstipasjon.

  Kinesisk akupunkturkart fra Ming-dynastiet, år 1537. Wellcome Library, London (CC BY 4.0)
  Kinesisk akupunkturkart fra Ming-dynastiet, år 1537. Wellcome Library, London (CC BY 4.0)

  Akupunktur blir brukt mot kronisk forstoppelse, men effekten av behandlingen er ikke godt dokumentert. I en kinesisk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, ble 1 075 pasienter med kronisk, alvorlig obstipasjon fra 15 sykehus inkludert (1). De ble randomisert til elektroakupunktur i tradisjonelle akupunkturpunkter eller narreakupunktur i åtte uker og fulgt i 20 uker.

  De som fikk akupunktur, hadde i behandlingsperioden i gjennomsnitt 1,76 (95 % KI 1,61 – 1,89) flere tarmtømminger enn før behandlingen. Kontrollgruppen hadde mindre tarmaktivitet, i gjennomsnittsnitt 0,87 (0,73 – 0,97) flere enn før behandlingen. Andelen pasienter som hadde tre eller flere ukentlige tarmtømminger, var omtrent tre ganger så høy i akupunkturgruppen som i kontrollgruppen (p < 0,001)

  – Det er interessant at vi har her fått en stor, solid studie om bruk av akupunktur ved obstipasjon, sier Arne Johan Norheim, som er professor ved Universitetet i Tromsø. – Den åpne forskningsdesignen innebærer at det kan hevdes at det er systemeffekten som er utforsket og ikke den spesifikke nåleeffekten, sier han.

  – I et klinisk perspektiv bør dette likevel ikke tolkes ensidig negativt. Pasientene i studien anga betydelig bedret livskvalitet etter akupunkturbehandlingen. Akupunktur kan derfor være et behandlingsalternativ, også for norske pasienter med funksjonell obstipasjon, sier Norheim.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media