()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som angitt var akupunktørene ikke blindet (1). Det er da sannsynlig at den sparsomme behandlingseffekten i denne studien kan tilskrives observatørskjevhet. Dette er et velkjent svakt punkt i akupunkturstudier.

  Studiens størrelse fremheves som et kvalitetsstempel, men feces foredles ikke nødvendigvis av størrelsen.

  Bør man bruke mer tid på akupunkturstudier på banale tilstander når det allerede finnes flere behandlingsalternativer?

  Jeg vil be om at man stiller se litt mer kritisk til disse akupunkturstudiene sett i lys av hvor få gode studier det finnes på området og at disse ikke viser noen virkning utover placeboeffekten. La oss bruke tid, ressurser og spalteplass på behandlinger som faktisk hjelper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media