Kommentar

Bias

Damoun Nassehi
Allmennlege
Interessekonflikt:  Nei

Som angitt var akupunktørerne ikke blindet. Det er da sandsynlig at den sparsomme behandlingseffekten kan tilskrives oberver-bias. Dette er et velkjent svakt punkt i akupunktur-studier.
Studiets størrelse fremheves som et kvalitetsstempel, men feces foredles ikke nødvendigvis av størrelsen.

Bør man bruke mer tid på akupunkturstudier på banale tilstander når der allerede finnes flere behandlingsalternativer?

Jeg vil be om at man stiller se litt mer kritisk til disse akupunkturstudier set i lyset av hvor få, gode studier der finnes på området og at disse ikke viser noen effekt utover placebo/bias. Lad os bruke tid, ressurser og spalteplass på behandlinger som rent faktisk hjelper.

Published: 07.02.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media