Marton König

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marton König

Marton König
12.08.2020
We must become better at using available resources, also in crisis-free periods. Photo: Øystein Horgmo In autumn 1952, Copenhagen was struck by a serious poliomyelitis epidemic. More than 3000...
Marton König
10.08.2020
Vi må bli flinkere til å bruke tilgjengelige ressurser bedre, også i perioder uten krise. Foto: Øystein Horgmo Høsten 1952 ble København rammet av en alvorlig polioepidemi. Over 3 000 pasienter ble...
Marton König
04.11.2019
When new study places are established, the interests of society, students and patients need to be taken into account. But what is the most important concern? Photo: Øystein Horgmo To cover the...
Marton König
04.11.2019
Når det skal opprettes nye studieplasser, må man ta hensyn til både samfunnets, studentenes og pasientenes beste. Men hvilket hensyn er viktigst? Foto: Øystein Horgmo For å dekke legebehovet i Norge...
Marton König
16.02.2017
Jeg vil gjerne takke for kommentaren og ikke minst engasjementet knyttet til behandling av pasienter med hjerneslag. Ihle-Hansen & Bruun Wyller har publisert bredt om behandling av hjerneslag,...