Marton König

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marton König

Marton König
04.11.2019
When new study places are established, the interests of society, students and patients need to be taken into account. But what is the most important concern? Photo: Øystein Horgmo To cover the...
Marton König
04.11.2019
Når det skal opprettes nye studieplasser, må man ta hensyn til både samfunnets, studentenes og pasientenes beste. Men hvilket hensyn er viktigst? Foto: Øystein Horgmo For å dekke legebehovet i Norge...
Marton König
16.02.2017
Jeg vil gjerne takke for kommentaren og ikke minst engasjementet knyttet til behandling av pasienter med hjerneslag. Ihle-Hansen & Bruun Wyller har publisert bredt om behandling av hjerneslag,...