God dansk lærebok i kirurgi for legestudenter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Borgwardt, Arne

  Borre, Michael

  Elberg , Jens Jørgen

  Kirurgi

  2. utg. 1 293 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2016. Pris DKK 1 400

  ISBN 978-87-7749-726-1

  Kirurgi er en lærebok som omhandler åtte kirurgiske fagområder: traumatologi, abdominalkirurgi, urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi, ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi og plastikkirurgi. Denne 2. utgaven er oppdatert og gjennomrevidert, og i tillegg inneholder den et kort kapittel om bildediagnostikk i kirurgi. Målgruppen er legestudenter, og forfatterne har tilstrebet å dekke pensum for legestudenter i Danmark. Forfatterne er hovedsakelig spesialister innen ulike kirurgiske fagområder ved de danske universitetssykehusene og ledende innenfor sine fagområder.

  Bokens første del består av en introduksjon med fire kapitler: 1) den kirurgiske pasient, 2) anestesiologiske forhold, 3) bildediagnostikk i kirurgi og 4) kirurgisk kvalitetsutvikling – kliniske databaser. Selv om disse kapitlene er meget kortfattet, får de likevel godt frem budskapet og viser at dette er en lærebok i kirurgi, og ikke i anestesiologi eller radiologi. Bokens andre del er inndelt i åtte kapitler som omhandler de ulike kirurgiske fagområder nevnt ovenfor. De ulike sykdomstilstandene beskrives systematisk i hvert kapittel i ulike avsnitt: definisjon, forekomst, etiologi, patogenese/patofysiologi/patologisk anatomi, symptomer/kliniske funn, diagnose/differensialdiagnose, behandling og forløp/prognose. Innenfor mitt eget fagområde, gastroenterologisk kirurgi, synes boken å holde høy faglig standard, og det er også mitt generelle inntrykk med hensyn til de øvrige fagområdene.

  Boken er solid innbundet og har oversiktlig layout. Innholdsfortegnelsen lister opp hovedkapitlene med underkapitler. Sammen med stikkordregisteret bakerst i boken gjør dette det lett å finne frem. Den er velskrevet og lettlest og har totalt over 800 veltilpassede illustrasjoner, fotografier og tabeller.

  Kirurgi kan trygt anbefales for norske legestudenter. Mange studenter foretrekker lærebøker på et skandinavisk språk, helst norsk eller dansk, og skriftlig dansk skiller seg relativt lite fra bokmål. Kirurgi er derfor et godt alternativ. Den er tilpasset danske forhold, men ligger nær den norske virkeligheten. Allmennleger og annet helsepersonell vil også kunne ha nytte av boken for oppdatering og repetisjon, og som oppslagsverk. Leger i spesialisering i kirurgi bør benytte mer fagspesifikke lærebøker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media