Knut Jørgen Labori

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Jørgen Labori

Knut Jørgen Labori
02.02.2017
Borgwardt, Arne Borre, Michael Elberg , Jens Jørgen Kirurgi 2. utg. 1 293 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2016. Pris DKK 1 400 ISBN 978-87-7749-726-1 Kirurgi er en lærebok som omhandler åtte...
Knut Jørgen Labori
15.11.2007
Britt, LD Trunkey, D Feliciano, D Acute care surgery Principles and practice. 832 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2007. Pris USD 169 ISBN 978-0-387-34470-6 Dette er en nyttig og velskrevet...
Knut Jørgen Labori
12.08.2004
Multitraumatiserte pasienter som har vært utsatt for skader med store blødninger, utvikler ofte icterus. Avhandlingen omhandler årsakene til dette hos traumepasienter, den prognostiske betydningen av...
Knut Jørgen Labori, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss
20.03.2003
Traumatisk bukveggsbrokk etter stumpt traume er sjeldent hos barn. Små bukveggsdefekter påført ved et lokalisert abdominaltraume, for eksempel et sykkelstyre, er hyppigst, men er rapportert i bare 11...
Knut Jørgen Labori
04.11.2010
Spontan hemoperitoneum defineres som blod i peritonealhulen av ikke-traumatisk årsak. Tilstanden debuterer oftest akutt med abdominalsmerter med eller uten tegn på blødning. Blod er en svak...
Ewa Pomianowska, Bjørn Atle Bjørnbeth, Astrid Elisabeth Rojahn, Knut Jørgen Labori, Sheraz Yaqub
08.04.2014
En ung jente, opprinnelig fra et sørasiatisk land, oppsøkte lokalsykehuset grunnet magesmerter. Ved utredning med CT- og ultralydundersøkelse av magen ble det påvist en 10 × 12 cm stor cyste i høyre...