Ingen til å ro

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Byråkratveksten i helsevesenet ser ikke ut til å stoppe. Det er allerede mange år siden det ble flere administratorer enn leger ved norske sykehus. Mange har undret seg over hvor dette vil ende. Endelig kan vi være på sporet av svaret. 17. februar 2017 arrangerer nemlig arbeidsgiverforeningen Spekter konferansen «Helsepolitiske veivalg – hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?».

De ti inviterte foredragsholderne utgjøres av to politikere, syv administrerende direktører, én økonom – og ingen praktiserende helsearbeidere. Med andre ord omtrent som sammensetningen av arbeidsstokken ved fremtidens norske sykehus. Arrangøren skal ha ros for sin fremsynte realisme.

Anbefalte artikler