Bedre overlevelse hos barn med medfødte hjertefeil

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dødeligheten hos barn født med hjertefeil i Norge i årene 1994 – 2009 falt i perioden, få døde plutselig og ingen døde i forbindelse med fysisk aktivitet.

  Jarle Jortveit. Foto: Privat
  Jarle Jortveit. Foto: Privat

  Medfødte hjertefeil affiserer ca. 1 % av alle nyfødte og er en viktig dødsårsak hos barn. Frykt for plutselig hjertedød kan medvirke til at barn med hjertefeil er mindre fysisk aktive enn andre barn.

  I studien undersøkte vi dødeligheten hos barn med medfødte hjertefeil. Alle 954 413 levendefødte barn, dødfødsler og sent avbrutte svangerskap i Norge 1994 – 2009 inngikk. Opplysningene ble hentet fra Fødselsregisteret, Oslo universitetssykehus’ register over medfødte hjertefeil, Dødsårsaksregisteret og diagnosesystemer ved alle norske sykehus. Ettårsdødeligheten hos levendefødte barn med alvorlige hjertefeil falt fra 21 % til 12 % i perioden. Barn med mindre alvorlige hjertefeil hadde lav dødelighet i hele perioden (2 – 4 %). Bedre behandling er sannsynligvis den viktigste forklaringen.

  Studien viste også at de fleste barn med den vanligste medfødte hjertefeilen, ventrikkelseptumdefekt, var like friske som andre barn. Bare 5 % av dem med ventrikkelseptumdefekt trengte operasjon, få utviklet komplikasjoner og overlevelsen var den samme som hos friske barn. Vi undersøkte også forekomsten av plutselig død. Kun 0,2 % av barna i alderen 2 – 18 år med medfødte hjertefeil døde plutselig. Ingen døde i forbindelse med fysisk aktivitet.

  En av studiens viktigste konklusjoner er at plutselig død i forbindelse med fysisk aktivitet er sjeldent og at medfødt hjertefeil hos de fleste av disse barna ikke bør være til hinder for å delta i idrettsaktiviteter.

  Disputas

  Jarle Jortveit disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 16.6. 2016.tittelen på avhandlingen er Mortality in children with congenital heart defects.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media