()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antistoffet ustekinumab gir rask bedring hos pasienter med Crohns sykdom som ikke har hatt effekt av konvensjonell behandling. Dette viser en ny studie.

  Illustrasjon: Thinkstock
  Illustrasjon: Thinkstock

  Det monoklonale antistoffet ustekinumab brukes ved behandling av psoriasis. I to fase 3-studier med til sammen 1 369 pasienter ble effekten av stoffet ved Crohns sykdom evaluert (1). I den ene studien hadde pasientene hatt primær eller sekundær behandlingssvikt eller uakseptable bivirkninger med tumornekrosefaktor (TNF)-α-hemmere. I den andre studien hadde pasientene hatt manglende effekt eller uakseptable bivirkninger av immunsuppressive medikamenter eller glukokortikoider.

  Pasientene ble randomisert enten til ustekinumab gitt som én enkelt intravenøs dose, enten 130 mg eller 6 mg/kg, eller til placebo. Klinisk respons ble definert som en reduksjon i CDAI-indeksen (Crohn’s Disease Activity Index) på minst 100 poeng fra studiestart eller CDAI < 150. Pasienter med klinisk respons ble deretter blokkrandomisert til en vedlikeholdsstudie med subkutan injeksjon av ustekinumab hver 8. eller 12. uke eller placebo i totalt 40 uker.

  Seks uker etter infusjonen var det flere av dem som var behandlet med ustekinumab som oppnådde klinisk bedring enn av dem som var behandlet med placebo. Dette gjaldt begge studiene, henholdsvis 34,3 % og 33,7 % versus 21,5 % (p < 0,003) og 51,7 % og 55,5 % versus 28,7 % (p < 0,003) Av de nesten 400 pasientene som fikk vedlikeholdsbehandling hver 8. eller 12. uke, var henholdsvis 53,1 % og 48,8 % i remisjon etter 44 uker – versus 35,9 % i placebogruppen.

  – Ustekinumab er et viktig bidrag i behandlingen av Crohns sykdom, sier Jørgen Jahnsen, overlege ved Avdeling for fordøyelsessykdommer, Akershus universitetssykehus, og professor ved Universitetet i Oslo. – Studien viser tydelig at medikamentet har god effekt både som akutt- og vedlikeholdsbehandling også hos dem som ikke har hatt nytte av annen biologisk behandling. Bortsett fra den initiale infusjonen administreres ustekinumab som en subkutan injeksjon som pasientene kan håndtere selv, og det er positivt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media