()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kan høyere sykelighet og dødelighet hos friske barn født av mødre med hivinfeksjon forklares med endret sammensetning av tarmbakteriene?

   

  Hos 50 mødre med barn i byen Port-au-Prince på Haiti, like mange hivpositive som hivnegative, ble bakteriesammensetningen i tarmen undersøkt (1). Sekvensering av variabel region på ribosomale bakteriegener ble brukt for å karakterisere bakteriemangfoldet. Det viste seg at bakteriesammensetningen i spedbarnets avføring var avhengig av morens hivstatus. Friske barn født av mødre med hivinfeksjon hadde lavere bakteriemangfold enn friske barn født av mødre uten hivinfeksjon.

  Melkesukkersammensetningen i brystmelken ble undersøkt med væskekromatografi. Der fant man forskjeller mellom de to mødregruppene som kan forklare endringene i bakteriesammensetningen. Denne endringen i tarmflora, assosiert med morens hivstatus, kan være en del av årsaken til økt sykelighet og dødelighet hos barna.

  /sites/tidsskriftet.no/files/2017--T-16-1002-01-MN.jpg

  Farget transmisjonselektronmikroskopi viser røde hivpartikler på overflaten av en hvit blodcelle. Foto: Science Photo Library

  – Det er interessant at barn kan arve morens tarmflora, men koblingen mellom tarmflora og sukkersammensetning i brystmelken er neppe hele forklaringen, sier Marius Trøseid, som er førsteamanuensis og overlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer ved Oslo universitetssykehus. Han forteller at hans forskningsgruppe i 2015 publiserte en studie der det ble vist at pasienter med hivinfeksjon hadde lavere bakteriemangfold enn friske, og at dette hadde sammenheng med CD4-nivået i plasma (2).

  – I studien fra Haiti var det en numerisk forskjell mellom mødregruppene når det gjaldt forløsningsmetode. Flere hivpositive mødre ble forløst med keisersnitt, noe som er assosiert med økt forekomst av hudbakterier og redusert diversitet i tarmfloraen. De hivpositive mødrene hadde dessuten høyere kroppsmasseindeks. Tarmfloraen fra mødrene ble ikke undersøkt, noe som gjør det vanskelig å tolke hvilke endringer i barnas flora som er nedarvet og hva som skyldes spedbarnsfaktorer, spesielt antiretroviral profylakse til nyfødte og når prøvene fra dem er tatt. Alle disse faktorene vil påvirke tarmfloraen – kanskje mer enn sukkersammensetningen i morsmelken, mener Trøseid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media