Mangelfull forebygging av hjerneslag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En studie fra britisk allmennpraksis viser at den primærforebyggende behandling av hjerneslag er for dårlig.

  Lipidsenkende, antikoagulerende og blodtrykksenkende legemidler kan forebygge hjerneslag hos mange pasienter. I en studie fra britisk allmennpraksis med flere enn 26 000 pasienter med hjerneslag i perioden 2009 – 13 ble forskrivningen av slike legemidler forut for hjerneslaget kartlagt (1). Av dem som fikk sitt første hjerneslag eller transitoriske iskemiske anfall i denne perio-den, sto bare omtrent halvparten på slike legemidler. Til tross for at det var klinisk indikasjon for behandling hadde 49 % ikke fått lipidsenkende legemidler, 52 % hadde ikke fått antikoagulerende legemidler og 25 % ikke blodtrykkssenkende legemidler. Forfatterne beregnet at ca. 12 000 tilfeller av hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall årlig kan forebygges i Storbritannia med bedre primærprofylaktisk behandling.

  – Vi må regne med at andelen pasienter som ikke får forskrevet forebyggende be-handling, kan ligge på samme nivå i Norge. Men det er mange grunner til at det er slik, og det sier denne studien ingenting om, sier Bjørn Gjelsvik, som er førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. – Det at forholdsvis færre pasienter fikk forskrevet antikoagulantia og statiner, kan tyde på at leger og/eller pasienter er mer bekymret for høyt blodtrykk enn for andre risikofaktorer, eller at de er mer bekymret for bivirkninger ved bruk av slike legemidler, sier han.

  – Leger bør drøfte forebyggende behandling med sine pasienter der dette er indisert. Når risikofaktorer er påvist, har legen en etisk forpliktelse til å formidle funnet til pasienten og foreslå tiltak for å redusere sykdomsrisikoen. Når pasienten er godt informert, har vedkommende et grunnlag for å ta en beslutning, sier Gjelsvik.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media