Ikke fast oksygen til kolspasienter

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Oksygentilskudd på fast basis til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom og moderat redusert oksygenmetning gir verken bedre prognose, helsetilstand eller livskvalitet. Det viser en ny studie.

Bronkiene hos en kolspasient. Foto: Science Photo Library

I en randomisert, kontrollert studie er effekten av langtidstilskudd av oksygen hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og moderat redusert oksygenmetning undersøkt (1). Studien omfattet 738 pasienter med en oksygenmetning på 89 – 93 % i hvile eller moderat redusert oksygenmetning ved seks minutters gangtest. Pasientene ble randomisert til bruk eller ikke-bruk av fast oksygentilskudd, enten hele døgnet eller mens de sov eller var i fysisk aktivitet.

Etter tre år (median) var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene i mortalitet, tidsintervall til sykehusinnleggelse, forverring av kolssykdommen, livskvalitet, lungefunksjon eller ganglengde i seks minutter. Det var heller ingen forskjeller i forekomsten av angst eller depresjon. Blant pasientene som fikk oksygentilskudd, var det totalt 51 tilfeller av negative effekter, hvorav 23 skyldtes fall etter å ha snublet i utstyret.

En av svakhetene ved studien er at pasienter som allerede brukte oksygentilskudd med god opplevd effekt, kan ha sagt nei til deltagelse og dermed bidratt til skjevhet i utvalget. Studien var også basert på selvrapportert oksygenbruk og selvrapportert sykdomsforverring. Med tanke på at kols er en kronisk sykdom mange lever med i årevis, kan det også være at resultatene ville blitt annerledes med lengre oppfølgingstid.

Forfatterne konkluderer med at det ikke er noen helsegevinst i å gi oksygentilskudd til kolspasienter med moderat redusert oksygenmetning.

Anbefalte artikler