Evolokumab til alle med koronarsykdom?

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Et monoklonalt antistoff som reduserer LDL-kolesterolnivået kan sammen med statinbehandling gi mindre aterosklerose og plakk hos pasienter med koronarsykdom. Dette viser en ny studie.

Evolokumab er et monoklonalt antistoff som medfører redusert nedbrytning av LDL-reseptorer på overflaten av hepatocytter og dermed også nivået av LDL-kolesterol. Medikamentet er i dag godkjent for bruk ved statinintoleranse samt ved homozygot familiær hyperkolesterolemi.

I en randomisert multisenterstudie fikk pasienter med koronarsykdom enten evolokumab eller placebo i injeksjon i 72 uker (1). Ved studiestart brukte nesten alle et statinpreparatat. De som fikk evolokumab, oppnådde signifikant lavere LDL-kolesterolnivå enn de som fikk placebo, henholdsvis 0,95 mmol/l og 2,41 mmol/l (p < 0,001), og en reduksjon i ateromvolum (målt ved intravaskulær ultralydundersøkelse) på 0,95 %, mot en økning på 0,05 % hos dem som fikk placebo (p < 0,001). Andelen som fikk regresjon av plakk var rundt 64 % i evolokumabgruppen og rundt 47 % i placebogruppen.

– Det er ikke overraskende at koronar plakkstørrelse progredierer i mindre grad ved bruk av evolokumab, sier Lars Gullestad, som er professor og overlege i kardiologi ved Oslo universitetssykehus. – Mer oppsiktsvekkende er det at en så stor andel oppnådde regresjon av aterosklerose. Det er også verdt å merke seg at det ikke ble funnet noen nedre grense for utgangsnivå av LDL-kolesterol for å oppnå effekt av evolokumab. Dette utfordrer dagens syn på behandlingsmålet for kolesterolsenkende behandling. Kanskje skal alle koronarsyke behandles, uansett nivå av total- eller LDL-kolesterol, sier Gullestad, som tror at klinisk praksis først vil kunne endres etter at det er kommet resultater fra flere utfallsstudier.

Anbefalte artikler