Mesterlig om hjernen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nordengen, Kaja

  Hjernen er stjernen

  Ditt eneste uerstattelige organ. 208 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-489-1877-6

  Hjerneforskningen avdekker stadig flere av hjernens store og små mysterier. Men jo mer kunnskap vi får om nevroner, støtteceller, synapser og nevrotransmittere, desto mer komplekst viser dette drøyt kilotunge organet seg å være. Hjernen styrer alle funksjoner i kroppen og gjør oss alle til unike individer. En frisk og aktiv hjerne er en viktig forutsetning for et godt liv. For å ta vare på hjernen bør vi alle kjenne noe til hvordan den fungerer og hvordan den kan bevares best mulig opp i høy alder. Hjerneforskningen er imidlertid av natur ofte reduksjonistisk og vanskelig tilgjengelig. God forskningsformidling og popularisering om hjernen er derfor en spesielt viktig oppgave.

  Forfatteren av Hjernen er stjernen er en lege som på tross av sin unge alder allerede har skaffet seg bred erfaring både som hjerneforsker og kliniker. Hennes forskningsarena har vært laboratoriet og de mange små detaljene. Med denne utgivelsen viser hun imidlertid at hun også mestrer det å ta med lesere uten spesiell forhåndskunnskap inn i hjernens indre på en spennende, morsom og ikke minst lærerik måte.

  Ved hjelp av enkle, illustrative tegninger, laget av forfatterens søster(!), fremstilles hjernens anatomi og funksjon på en forståelig måte. Leseren blir raskt kjent med basalgangliene, thalamus, lillehjernen og ikke minst prefrontal hjernebark. Med vekt på sentrale og spennende emner som evolusjon, hukommelse, personlighet samt steds- og retningssans forklares både basal hjernefysiologi og nyere hjerneforskning på en pedagogisk fin måte. Når fenomener som kjærlighet, mat, rus og avhengighet introduseres, skjer dette i samarbeid med de for de fleste leseres del sammen med «nye venner» som dopamin, serotonin og acetylkolin. Leseren vil forhåpentligvis under leseprosessen oppleve at boken virkelig angår en selv og sitt eget liv.

  Språket flyter lett, og teksten burde være greit lesbar for de aller fleste. Forfatteren går ikke av veien for å bruke eksempler fra sin egen oppvekst og sitt eget voksenliv, noe som gjør at boken også får et personlig preg. Den har en gjennomgående god faglig forankring, og hvert kapittel har sentrale litteraturreferanser. Bakerst finnes dessuten et nyttig stikkordregister.

  Hjernen er stjernen er forskningsformidling av ypperste klasse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media