Emilio Besada

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Emilio Besada

Emilio Besada
06.12.2016
Takk til forfatterne for å presentere en kasuistikk om akutt hepatitt E – en sjelden sykdom i Norge ( 1 ). Pasienten hadde et akutt forløp med oppkast, magesmerter, artralgi/myalgi og forhøyet ALAT...
Cathrin Nikolaisen, Emilio Besada, Johannes C. Nossent
24.01.2012
Bakgrunnen for de nye kriteriene for revmatoid artritt er et ønske om tidlig diagnose og behandling for å unngå utvikling av varige skader. I kriteriene har man satt søkelyset på biomarkører som kan...
Emilio Besada
30.10.2012
I Tidsskriftet nr. 16/2012 omtaler Harboe og medarbeidere bruk av selektivt immunmodulerende midler mot revmatoid artritt ( 1 ). Dette er en komplisert problemstilling innen indremedisin og...