Marius Storvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Storvik

Haakon Lindekleiv, Marius Storvik
07.10.2019
Helsetilsynet avgjorde nylig i en enkeltsak at det offentlige må fortsette privat betalt immunterapi. Vedtaket kan få uønskede konsekvenser for prinsippet om likeverd og hvordan nye metoder innføres...
Marius Storvik
20.12.2016
Kronikken Elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter fokuserte på psykiatrisk journal og foreslo begrenset journalinnsyn som en gyllen middelvei. Av sammenhengen fremsto det som et...
Marius Storvik
22.11.2016
I en kronikk i Tidsskriftet tok man opp problemer knyttet til elektronisk pasientjournal for pasienter i psykisk helsevern. Den gylne middelvei, som ble foreslått, var å nekte disse pasientene det...