Pål R. Romundstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål R. Romundstad

Pål R. Romundstad
20.12.2016
Krumsvik, Rune Johan En doktorgradsutdanning i endring Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. 152 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-1957-5...
Pål R. Romundstad
28.02.2008
Det er sammenheng mellom kardiovaskulær risikoprofil før svangerskapet og barnets fødselsvekt. Det viser en ny norsk studie. Fødselsvekt er forbundet med risiko for hjerte- og karsykdom senere i...