Minneord

Hanne Dinesen, Ragnhild Dybvig, Kristine Gaarder Om forfatterne
Artikkel

Gabriele Renate Nilsen

Vår kjære kollega og venn Gabriele Renate Nilsen gikk bort 14. mai 2016, bare tre dager etter at hun fylte 65 år. Hun led av en uhelbredelig sykdom som hun ikke kunne overleve og var åpen om det. Våre trøstende ord ble fattige. Hennes holdning var å vektlegge alt som var godt i livet – ikke begrensningene.

Gabriele var født i det tidligere Øst-Tyskland. Hun traff sin mann Geir under medisinstudiene der, flyttet med ham sammen til Norge, til turnustjeneste på Gjøvik sykehus og på Tretten i Oppland. Etter dette flyttet hun til Hamar. I 1977 startet hun sammen med sin ektefelle allmennpraksis på Hamar Vest og bidro i oppbyggingen av et legesenter som har vært et forbilde i distriktet – hun var en nestor innen primærhelsetjenesten i Hamar kommune.

Gabriele var en særdeles kompetent og avholdt lege. Hun tok de svakes parti og talte klart og tydelig pasientenes sak overfor myndigheter og byråkrati. Hun hadde integritet og var meget respektert som kollega og lege. I tillegg hadde hun en rekke verv i Legeforeningen: var leder av kurskomiteen i Hedmark legeforening i 12 år, arrangerte grunnkurs for nyetablerte allmennleger og kliniske emnekurs, mange av disse som kursleder, var Hedmark legeforenings representant i samarbeidsrådet mellom Legeforeningen og trygdeetaten i åtte år, var medlem i utdanningsutvalget i Norsk forening for allmennmedisin i seks år, ledet utvalget i fire og var medlem i tariffutvalget for allmennlegene i fire år. Gabriele var universitetslektor og tok imot medisinstudenter i 10. semester. Hun var pådriver for møteserien «samarbeid mellom allmennlegene i Hedmark og Sykehuset Innlandet Elverum/Hamar». Over 60 møter er det blitt avholdt.

Gabrieles hverdag var preget av arbeidsomhet, ryddighet og grundighet – det ga både henne og Storhamar legesenter et godt renommé. Hun var et engasjert menneske som ga det beste av seg selv til så vel pasienter som venner. Hun hadde stor arbeidskapasitet og virket aldri sliten, til tross for lange arbeidsdager. Som fastlege var Gabriele derfor høyt verdsatt. Hun ivaretok det allmennmedisinske fag på en forbilledlig måte – en foregangsperson og inspirator i Hedmark legeforening.

Det er et stort tap for oss kolleger at Gabriele ikke lenger er blant oss. Hun var en drivende kraft og et forbilde å strekke seg mot. Familien betydde svært mye for henne, og hun gledet seg over to flotte barnebarn.

Vi minnes i takknemlighet den vevre og alltid til fingerspissene velstelte lille kvinnen som hadde så stor ynde og samtidig uvanlig styrke. Vi takker for det hun har gjort for fellesskapet og den inspirasjonen hun har gitt oss i legegjerningen.

Vi savner og minnes deg stille

for alt du har gjort

og det du gjerne ville

Et dyrbart liv ble så altfor kort

Våre tanker går til Geir, Aleksander og Marianne med familier. Vi lyser fred over Gabrieles minne.

Anbefalte artikler