Hanne Dinesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Dinesen

Hanne Dinesen, Ragnhild Dybvig, Kristine Gaarder
11.10.2016
Gabriele Renate Nilsen Vår kjære kollega og venn Gabriele Renate Nilsen gikk bort 14. mai 2016, bare tre dager etter at hun fylte 65 år. Hun led av en uhelbredelig sykdom som hun ikke kunne overleve...
Hanne Dinesen, Jan H. Dobloug, Øyvind Flatner, Marit Krohg, Eirik Bø Larsen, Terje Vigen
10.12.2002
Leger opplever at forsikringsselskapene unød’vendig ofte ber om kopi av full pasientjournal. Fra forsikringshold er det vist til eksempler der leger har skrevet erklæringer som gir grunn til å anta...