Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved søvnapné hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom forebygger ikke død av kardiovaskulær årsak eller nye episoder med alvorlig hjerte- og karsykdom, viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Søvnapné er assosiert med kardiovaskulær sykdom, spesielt hjerneslag. Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) motvirker de fysiologiske endringene som oppstår ved søvnapné og er antatt å kunne forebygge kardiovaskulær sykdom hos slike pasienter.

I en studie fra syv land (USA, Australia, Kina, India, Spania, Brasil og New Zealand) ble rundt 3 000 pasienter (gjennomsnittsalder 61 år) med moderat til alvorlig søvnapné og etablert kardiovaskulær sykdom randomisert til å få CPAP-behandling om natten i tillegg til standardbehandling eller kun standardbehandling (1). Pasienter med uttalt tretthet på dagtid eller som gjennomførte CPAP-behandling < 3 timer i gjennomsnitt per natt i en prøveperiode på en uke ble ekskludert. Pasientene ble fulgt i snitt 44 måneder.

Antall apnéepisoder gikk ned fra 29 til 3,7 per time hos dem som fikk CPAP-behandling. Det ble mindre snorking og mindre tretthet på dagtid, og livskvaliteten og humøret ble bedre sammenliknet med gruppen som kun fikk standardbehandling. Rundt 17  % i CPAP-gruppen fikk i løpet av observasjonstiden akutt koronarsyndrom, hjerneslag, ble innlagt sykehus med hjertesvikt, fikk et drypp eller døde av kardiovaskulær årsak, versus 15,4  % av dem som kun fikk standardbehandling (hasardratio 1,10; 95  % KI 0,91 – 1,32).

CPAP-behandling som tillegg til vanlig behandling hos pasienter med søvnapné og etablert kardiovaskulær sykdom synes altså ikke å redusere dødeligheten som følge av slik sykdom og forebygger ikke nye alvorlige hjerte- og karrelaterte sykdomshendelser.

Anbefalte artikler