Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

En ny britisk studie viser sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og senere risiko for atferdsvansker hos barna.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Paracetamol er mye brukt, også av gravide. Noen dyrestudier tyder på at midlet kan påvirke utviklingen av hjernen i fosterlivet, og i enkelte kohortstudier er det påvist sammenheng mellom paracetamolbruk i svangerskapet og senere utvikling av AD/HD hos barnet. Et grunnleggende problem ved slike studier har vært konfunderende faktorer – hva skyldes medikamentbruken og hva skyldes andre faktorer man ikke har kontrollert for?

I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble over 14 000 kvinner spurt om bruk av paracetamol under svangerskapet og fem år etterpå (1). De ble også spurt om de hadde hatt plager fra bl.a. muskel- og skjelettsystemet, infeksjoner og hodepine, men nøyaktig indikasjon for hvorfor de hadde brukt paracetamol ble ikke registrert.

Paracetamolbruk i uke 18 og i uke 32 i svangerskapet var assosiert med større risiko for atferdsvansker (relativ risiko (RR) 1,42; 95  % KI 1,25 – 1,62) og hyperaktivitet (RR 1,31; 95  % KI 1,16 – 1,49) hos barnet ved syv års alder (målt ved bruk av et spørreskjema). Paracetamolbruk i uke 32 var assosiert med økt risiko for emosjonelle vansker (RR 1,29; 95  % KI 1,09 – 1,53). Det var ingen assosiasjon mellom paracetamolbruk hos mor eller far etter svangerskapet og atferdsvansker hos barna. Analysene var kontrollert for flere mulige konfunderende faktorer, bl.a. sosioøkonomisk status, røyking og alkoholforbruk, psykisk sykdom hos mor og indikasjoner for paracetamolbruk.

– Dette er en viktig studie, sier Dag Bratlid, som er professor emeritus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og tidligere overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital. – Studiens styrke er at den er prospektiv og at man har kontrollert for morens polygenetiske risiko for AD/HD. Det er en svakhet at det ikke er registrert hvor mye og hvor lenge moren brukte paracetamol under svangerskapet, sier Bratlid, som mener resultatene derfor må betraktes som usikre. – Det er likevel grunn til å understreke at gravide bør være forsiktige med å bruke medikamenter for bagatellmessige lidelser, sier han.

Anbefalte artikler