Er paracetamol trygt for barn med astma?

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren

Bruk av paracetamol hos barn med astma gir ikke flere episoder med forverring enn bruk av ibuprofen. Dette viser en ny studie.

Illustrasjon: Science Photo Library

I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, ble 300 barn med mild, vedvarende astma i alderen 1 – 5 år randomisert til å bruke enten paracetamol eller ibuprofen ved behov for smertestillende eller febersenkende medisin (1). I begge gruppene skulle barna følge samme behandlingsregime for astma med fast daglig bruk av langtidsvirkende inhalasjonskortikosteroid og leukotrienreseptorantagonist og inhalasjon av selektiv β₂-agonist ved behov.

Mediant antall doser paracetamol eller ibuprofen i studieperioden (46 uker) var 5,5. Det var ingen signifikant forskjell i antall forverringsepisoder – i gruppen som fikk paracetamol var det i gjennomsnitt 0,81 slike episoder per deltaker, versus 0,87 i gruppen som fikk ibuprofen (relativ risiko 0,94; 95  % KI 0,69 – 1,28). Det var heller ingen signifikante forskjeller når det gjaldt andel dager uten astmasymptomer og bruk av β₂-agonist.

Som påpekt av forfatterne er denne studien gjort hos barn som følger en fast behandling for astma av mild, vedvarende type. Resultatene kan dermed ikke overføres til barn med mer alvorlig grad av astma eller barn som følger et annet astmabehandlingsregime.

1

Sheehan WJ, Mauger DT, Paul IM et al. Acetaminophen versus ibuprofen in young children with mild persistent asthma. N Engl J Med 2016; 375: 619 – 30. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler